(Avisa Oslo)

I en stor meningsmåling utført av InFact på vegne av Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa, kommer det stadig mørkere tall for Arbeiderpartiet.

Kun måneder etter Jonas Gahr Støre tok over som partileder i 2014, hadde partiet over 40 prosent på meningsmålingene. Nå er partiet mer enn halvert til 18,4 prosent, viser den ferske meningsmålingen Nettavisen presenterte torsdag.

Det er krise for partiet som lenge har vært Norges desidert største parti. I diskusjonen om veien ut av uføret har flere veteraner kommet med klare meldinger til ledelsen. Men tillits- og folkevalgte i partiet slår ring om partileder Jonas Gahr Støre.

I målingen er 3245 personer i hele landet intervjuet om hvilket parti de vil stemme på, om de mener partileder Jonas Gahr Støre gjør en god jobb, og om han burde byttes ut før valget. Målingen er tatt opp 13. januar av InFact.

Trakk fram Raymond

Partiveteranen Thorbjørn Berntsen luftet tidligere at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunne tatt over som partileder etter Jonas Gahr Støre. Men den både Ap-velgere og andre velgere helst skulle ønske seg tilbake er tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Blant Arbeiderpartiets velgere er det tre arvtakere som er mest populære. 28,6 prosent av Ap-velgere vil ha Jens Stoltenberg. Deretter kommer Ap-nestleder Hadia Tajik på 18,2 prosent og byrådsleder Raymond Johansen med 15,3 prosent.

Kun 4,9 prosent oppgir den andre nestlederen, Bjørnar Skjæran, og 4 prosent oppgir LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Valgforskeren mener det trygger posisjonen til Støre at det er ingen soleklare lederkandidater som kan utfordre ham. Stoltenberg er generalsekretær i Nato, og har ikke ytret noe ønske om et comeback.

– Det fremgår ikke noen annen tydelig lederkandidat i Arbeiderpartiet. Det gjør at Støres posisjon i Ap i alle fall frem til valget er ganske trygg, sier han.

Aardal mener det er overraskende lite støtte til Raymond Johansen.

– Denne undersøkelsen tyder på at det ikke er noen stor bølge av begeistring for Raymond Johansen som alternativ til partileder. Nestleder Hadia Tajik kommer bedre ut. Det var litt overraskende, ettersom Johansen har vært så synlig som byrådsleder i Oslo, sier han.

Vanskelig

Ifølge den ferske målingen er det 21,4 prosent av dem som stemmer Arbeiderpartiet som vil kaste Støre allerede på landsmøtet i april. 50,5 prosent av Ap-velgerne vil beholde Støre (30 prosent sier «vet ikke»).

Det er spesielt blant velgerne i andre partier Støre står svakest. I partiet som har forsynt seg grovt med Ap-velgere, nemlig Senterpartiet, er det hele 49,4 prosent som vil kaste Støre på landsmøtet, og 22,2 prosent som vil beholde ham.

Det er et urovekkende tegn for partilederen, mener valgforsker Johannes Bergh.

– Hvis man ser alle velgere under ett, er det ikke særlig oppløftende for Støre, sier han til Nettavisen.


Totalt blant velgerne er det 37,9 prosent som mener Støre bør gå av til landsmøtet, mot 29 prosent som mener han bør bli sittende.

Bergh mener oppslutningen internt i partiet er ganske grei. Men at Støres manglende popularitet utenfor egne rekker blir en hemsko i kampen for å hente tilbake velgere som har forsvunnet fra partiet.

– Det gjør det vanskeligere. En del av velgerne som har forlatt Ap er de som er kritisk til Støre. Det blir en utfordring å hente dem tilbake, sier Bergh.

Det er også langt flere velgere som mener Støre gjør en dårlig jobb enn god jobb. På en skala fra svært dårlig til svært god jobb (1–5) er det 36,8 prosent av velgerne som mener partilederen gjør en svært dårlig eller dårlig jobb. I motsatt ende er det 22,2 prosent som mener han gjør en svært god eller god jobb.

– Det er tydelig at det ikke er Støre som person som vinner nye velgere for partiet, sier Bergh.

Valgforsker Bernt Aardal mener det er åpenbart en god del misnøye med ledelsen og politikken Arbeiderpartiet fører.

– Det er klart at her er det en god del misnøye. Selv om han holder stillingen i eget parti, er det veldig klare oppfatninger i de nærmeste partiene om at han ikke gjør en særlig god jobb, sier Aardal.

Stor aldersforskjell

Det er også en betydelig forskjell mellom hvordan de yngste og de eldste ser på partilederen. I aldersgruppen 18–29 er det hele 40 prosent som mener Støre bør byttes ut på landsmøtet, mot 28,1 prosent blant aldersgruppen over 65. Også på spørsmålet om han gjør en god jobb som leder av partiet, er de unge desidert mest kritisk.

– Det er et klart aldersskille i oppslutningen. Ap gjør det bedre blant de godt voksne. Det er delvis et uttrykk for det. Det er nok et negativt signal for Støre, at han ikke har noen særlig stor appell blant unge folk, sier valgforskeren.

Ny partilederPartileder Jonas Gahr Støre vektlegger selv at valget først er i høst.

– Det er valget i september som avgjør hvem som skal styre landet de neste årene, og nå bruker jeg og hele partiet all vår kraft på å få gjennomslag for en mer rettferdig politikk som setter vanlige folk først. Det handler om en mer rettferdig krisepolitikk som omfatter dem som før krisen hadde utrygge jobber og lav inntekt, og det handler om hvordan vi inn i det nye tiåret kan stoppe den økende ulikheten gjennom å sørge for en sterkere velferdsstat og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier Støre til Nettavisen.

Han mener det også er feil med for mye fokus på han som partileder.

– Politikk er ikke en enpersons-jobb, og vi går til valg som et samlet lag. Uansett om jeg snakker med ordførere, lokallagsmedlemmer eller stortingsrepresentanter møter jeg et brennende engasjement for å komme sterkt ut med vår politikk for et mer rettferdig samfunn, slik at vi kommer i regjering og kan starte arbeidet med å sørge for at det nå blir vanlige folks tur, sier han.