Gå til sidens hovedinnhold

Ny lov om eierseksjoner strammer inn for Airbnb

Artikkelen er over 2 år gammel

Ny lov strammer inn reglene for Airbnb og annen korttidsutleie. – Trenger tiltak mot hyblifisering.

Den nye eierseksjonsloven er innrettet mot å sikre private mulighet for å leie ut boligen i korte perioder og å hindre spekulasjon i markedet for korttidsutleie. Loven ble vedtatt av Stortinget denne uken.

Loven fastsetter at korttidsutleie begrenses til 30 dager sammenhengende og 90 dager i året totalt. Korttidsleie i borettslag begrenses til 30 dager årlig – dette har ikke vært lov i det hele tatt fram til nå.

Det er et åpenbart mål å komme til livs ubegrenset Airbnb-virksomhet:

– Stortinget har bedt om denne lovendringen for å hindre at noen kjøper opp flere andeler i boligsameier for å drive profesjonell utleie, og for å få litt mer styr på privat hotelldrift som Airbnb, sier Karin Andersen (SV).

Andersen er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen, som har lovbehandlet saken.

Ville ha strengere grense

Den vedtatte loven er i stor grad i tråd med regjeringen Solbergs lovforslag fra desember 2018. Mens Ap. og SV ønsket å begrense utleien til 60 dager i året, ville Sp. begrense korttidsutleie til 14 dager – begge disse forslagene ble nedstemt.

– Vi ønsker ikke å hindre vanlig utleie, men mener at 90 døgn er litt mye. Snittet leier likevel ut mye kortere perioder enn dette, så sånn sett vil den nye loven gjøre at de aller fleste som planlegger dette, holder seg godt innenfor hva som er lovlig.

Begrenser oppkjøp for utleie

Det er viktig å få denne loven på plass for å hindre at boliger kjøpes opp til korttidsutleie, fremholder Andersen:

– Noen boligsameier fortalte at det var som om de bodde på et hotell der ingen hadde ansvar. Boliger ment til boligbehov er blitt brukt til ren næringsvirksomhet.

Loven gjør det derfor ulovlig å erverve en boligseksjon dersom dette medfører at man eier flere enn to seksjoner i et sameie.

– Det har vært full tverrpolitisk enighet om dette, sier Andersen.

– Trenger tiltak mot hyblifisering

Andersen er opptatt av at det kommer lovendringer som begrenser «hyblifisering» – altså at oppkjøpere kjøper opp boliger og deler dem opp i veldig mange seksjoner, uten å ta hensyn til hvordan dette belaster vann og strøm og så videre.

– Ap. og SV har hatt et forslag om at et styre kan nekte en eier å «hyblifisere», dersom dette ikke ville fungere hvis alle andre i sameiet gjorde det samme, sier Andersen.

Tak for eierskap

Loven gir rammer for ganske tøffe sanksjoner. Ved siden av utleie-reglene setter den nye loven klare grenser for oppkjøp for utleie.

«Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet», heter det i paragraf 23, som også fastsetter at dette gjelder personer som er tilknyttet hverandre for eksempel gjennom firmaer som er eid av samme konsern.

Styret i et sameie kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med § 23.

– Dette er tøffe tiltak, men vi håper jo dette stort sett blir løst ved å følge loven, sier Karin Andersen.

Oppsummert er Andersen fornøyd med den nye loven:

– Med tanke på delingsøkonomi får vi jo nå gode rammer for det, og så er det balansert mellom de som skal bo permanent og de som skal leie for en kort periode.

Kommentarer til denne saken