Gå til sidens hovedinnhold

Ny dom: Sjefen kan sparke folk med feil kompetanse

Artikkelen er over 2 år gammel

Høyesterett har konkludert: ansiennitetsprinsippet kan fravikes.

NETTAVISEN: Arbeidsgiver kan se bort fra hvem som har langt fartstid i bedriften og heller sparke folk med feil kompetanse.

Det kommer frem av en rykende fersk dom fra Høyesterett.

Dette er første gang Høyesterett har behandlet prinsippet om ansiennitet. Det er prinsippet om at det er de ansatte som ble ansatt sist som skal sparkes først ved en nedbemanning, uavhengig av hvor dyktige og hvor mye kompetanse de har.

Arbeistakere gikk til sak

Høyesterett kom frem til at dette prinsippet kan settes til side uten store krav til kompetanseforskjeller mellom de ansatte.

Det betyr at ingen vil være trygge ved nedbemanninger i fremtiden. Selv erfarne ansatte som har jobbet lenge i bedriften, kan miste jobben hvis arbeidsgiver mener at kompetansen er feil.

Dommen kom etter at entreprenørgiganten Skanska sparket fagarbeidere basert på kompetanse og faglig dyktig, ikke ansiennitet.

Arbeidstakerne fikk støtte helt opp i Lagmansretten, den nest høyeste rettinstansen i Norge. Der mente dommerne at kompetanseforskjellene som begrunnet oppsigelsene, ikke var store nok til å kunne fravike ansiennitetsprinsippet.

Dommen ble imidlertid anket til Høyesterett. De kom frem til at dette prinsippet ikke var så avgjørende som det lagmannretten hadde kommet frem til. I stedet ble konklusjonen altså at det ikke generelt kreves store forskjeller i kompetanse for at prinsippet om ansienniet kan settes til side.

Til tross for dette, ble anken forkastet, fordi det var mangler med arbeidsgivers saksbehandling ved utvelgelsen av hvem som skulle miste jobben.

LO fornøyd

Til tross for dommen slår klar fast at det ikke settes store krav til kompetanseforskjeller, mener LO at dommen er en seier for dem.

– Høyesterett slår fast at ansiennitetsprinsippet står i en særstilling, sier advokat Edvard Bakke som prosederte saken for Høyesterett på vegne av de oppsagte arbeiderne i Skanska. 

Han legger til at det Høyesterett enig med LO i at enhver vurdering av hvem som skal sies opp skal starte med ansiennitetsprinsippet.

–Dette er viktig avklaring og det er nå slått fast at det ikke er tilstrekkelig å la ansiennitetsvurderingen inngå i en sluttkontroll, fortsetter advokaten.

- Riktig dom

Avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO synes det er en svært god og riktig dom når det gjelder de generelle uttalelsene om ansiennitetens betydning.

– Årsaken til at NHO gikk inn i denne saken var at vi var dypt uenige i at ansiennitet er en hovedregel, og mente lagmannsretten tolket Hovedavtalen galt, sier advokat og avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO.

Hun legger til:

- Det vi har ment hele tiden er at ansiennitet er en del av de kriteriene man må se hen til når man nedbemanner i en bedrift, det skal inngå i en totalvurdering, men det er ikke en hovedregel. Det har Høyesterett nå gitt oss medhold i, avslutter hun.

Kommentarer til denne saken