Kommunestyret gikk onsdag inn for at drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens boliger skal overtas av et kommunalt foretak fra nyttår.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener dette er noe av det viktigste politiske grepet kommunen nå tar.

– Av de 1100 boligene kommunen har, er det altfor mange som er altfor dårlige. Det viktige nå er først og fremst å få beholde leieinntektene som hører til boligmassen, sier Wilhelmsen.

Under markedsleie

Kommunen har et etterslep på rundt én milliard kroner i vedlikehold på kommunens boliger. En årsak er manglende bevilgninger til formålet. Inntektene fra husleie har heller ikke vært øremerket vedlikehold, men har for en stor del gått inn i kommunekassa.

– Kommunen har mislyktes gjennom kanskje flere tiår i å skaffe nok boliger til ulike formål. Det er gjort mange utredninger og omorganiseringer, men vi har ikke fått det til. En fordel nå er at vi får kontroll på pengestrømmene. Nå kan vi få kanalisert mer av pengene som går inn som husleie til vedlikehold og drift, mener Pål Julius Skogholt (SV).

Han la til et tilleggsforslag der det understrekes i vedtektene til det nye foretaket at husleia skal være kostnadsdekkende, men under markedsleie.

– Borgerlig politikk

Sebastian Henriksen (H) ønsket det nye boligforetaket hjertelig velkommen, og mente posisjonen var helt på linje med de borgerlige.

– Her driver man god borgerlig politikk. Det er nesten så jeg vil invitere Skogholt til å bli medlem av Høyre!

SVs gruppeleder ville ikke skifte parti.

– Det er jo en glede at også Høyre har tatt til fornuft. Foretaksmodellen ble jo vedtatt for at man ville ha et alternativ til AS-ifiseringa som Høyre sto for, mente Skogholt.

Samme kilde

Jens Ingvald Olsen (Rødt) advarte imidlertid sterkt mot det nye foretaket som nå skal overta hele kommunens boligmasse.

– Det er verdier på 5-7 milliarder kroner som man nå tar ut av kommunestyrets ansvarsområde og over til styret i et kommunalt foretak. Dette er den historisk største transaksjonen kommunen noen gang har gjort, sa Olsen.

Han mener det nye foretaket ikke løser hovedproblemet med å skaffe nok midler til vedlikehold.

– Det er ingen Sareptas krukke man bygger. Det er fortsatt husleie og kommunens helse- og omsorgsbudsjett som er kilden. Det betyr at økonomien til leietakerne blir strammere, og en større del av helse- og omsorgsbudsjettet må dekke vakante perioder.

Olsen påpeker at det skal brukes 20 millioner kroner blant annet på taksering, og at foretaket også skal lønne en stor administrasjon.

Han frykter at husleie kan bli skrudd opp i forbindelse med ny taksering, og viste til at verdien av Heracleum er blitt kraftig økt.

– Kommunen er så til de grader på vei til å lure seg selv, mente Olsen, som foreslo at det ikke skulle opprettes et nytt foretak, og at drift og vedlikehold skal gjøres av kommunens egne ansatte.

– Helt feil

Pål Julius Skogholt var langt på vei enig i det siste, men påpekte at kommunen har problemer med å få tak i håndverkere.

Skogholt mener det er riktig å opprette et nytt foretak. Dert samme mente et stort flertall i kommunestyret.

– At ansvaret dermed flyttes fra kommunestyret er helt feil. Det er uansett kommunestyret som har ansvar. Så er det helt rett at inntektskildene er de samme, men vi kan tydeliggjøre pengestrømmene. Da blir det enklere å se de reelle kostnadene til vedlikehold, sier Skogholt.

Tone Marie Myklevoll (Ap) ble valgt til ny styreleder i det nye foretaket.