Større skader på tråler enn først antatt

DEL

Skadene på den havarerte tråleren Northguider som ligger Hinlopenstredet på Svalbard er større enn først antatt.

Nordlys har nylig omtalt at is og værforhold har skapt store utfordringer for bergingsselskapet Smit Salvage, som har fått i oppdrag å fjerne tråleren. Nå viser det seg at skadene på Austevoll-tråleren er betydelige.

Ifølge Kystverkets hjemmeside er skaden i skroget verre en fryktet. Det er snakk om et stort hull på på 12x5 meter. Det gjør at planene om å tette skroget midlertidig og flytte vraket til en mer hensiktsmessig og skånet plass må forkastes. Eier Opilio, forsikringsselskapet Gard og bergingsselskapet vurderer nå alternative løsninger

Kystverket skriver at en utsettelse til neste sommer er et alternativ.

- Vi er selvsagt svært skuffet over at den planlagte operasjonen ikke har gått som planlagt. Bergingsselskapet SMIT Salvage, som opererer på vegne av fartøyets rederi, er blant de fremste i verden når det gjelder kompetanse på denne type operasjoner. Hensynet til sikkerhet for utstyr og personell har gjort at de har måtte avbryte operasjonen gjentatte ganger. Kystverket vil selvsagt følge opp pålegget vi har gitt om at vraket skal fjernes, sier Rune Bergstrøm, prosjektleder for bergingsoperasjonen hos Kystverket på kystverket.no

Artikkeltags