Hun blir ny avdelingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt

Evy Jørgensen går fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til Miljø - og kartavdelingen i Norsk Polarinstitutt