Etter ett år i sjefstolen, har han funnet fire «programledere»

Etter godt og vel ett år i sjefsstolen omorganiserer direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt sin nærmeste forskningsledelse.