Etter ett år i sjefstolen, har han funnet fire «programledere»

NYE PROGRAMLEDERE: Direktør Ole Arve Misund (t.v.) med sine fire nye programledere i Lysgården på Framsenteret.  Harald Steen, Geir Gotaas,  Arild Sundfjord og Birgit Njåstad. Portrettet på murveggen i bakgrunnen er av botaniker Hanna Resvold Holmsen som regnes som den første kvinnelige forskeren på Svalbard.

NYE PROGRAMLEDERE: Direktør Ole Arve Misund (t.v.) med sine fire nye programledere i Lysgården på Framsenteret. Harald Steen, Geir Gotaas, Arild Sundfjord og Birgit Njåstad. Portrettet på murveggen i bakgrunnen er av botaniker Hanna Resvold Holmsen som regnes som den første kvinnelige forskeren på Svalbard. Foto:

Etter godt og vel ett år i sjefsstolen omorganiserer direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt sin nærmeste forskningsledelse.

DEL

Norsk Polarinstitutt framstår nå med fire nye sjefer med tittelen «programleder» som får ansvaret for polarforskning på hvert sitt geografiske område. Misund som selv har vært forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet tidligere, legger ikke skjul på at han har hentet inspirasjon til jobbtitler derfra.

Geir Gotaas får ansvaret som programleder for å være faglig vertskap for alle forskningsmiljøene i Ny-Ålesund. Dette er en helt ny rolle som er et svar på norske myndigheters ønske om en tydeligere norsk lederrolle for den internasjonale forskningen som pågår i Ny-Ålesund. Hele 10 land har etablert sine egne forskningsstasjoner der.

I mai kom en ny strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. Norsk Polarinstitutt har i kjølvannet av denne fått 10 ekstra millioner kroner med forventninger at NP er tydelig til stede for å ivareta vertskapsfunksjonen.

- Det har tidligere ikke vært et tydelig faglig vertskap for forskningsmiljøet i Ny-Ålesund, sier direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt.

Kings Bay AS skal fortsatt ha ansvaret for den praktiske driften av infrastrukturen i Ny-Ålesund.

Fra UiT til NP

Geir Gotaas kommer fra jobben som seniorrådgiver i staben hos universitetsdirektøren og rektor ved UiT.

De tre øvrige programlederne har samlet lang erfaring ved Norsk Polarinstitutt.

Birgit Njåstad får ansvaret som programleder for norsk aktivitet i Antarktis. Arild Sundfjord er blitt programleder for Polhavet og Harald Steen blir programleder for Svalbard utenom Ny-Ålesund.

- De nye programlederne vil i stor grad sitte på pengene, mens seksjonslederne vil sitte på kompetansen og ha personalansvaret, sier Ole Arve Misund.

Norsk Polarinstitutt har mer enn fordoblet seg i antall ansatte siden instituttet for 20 år siden flyttet fra Oslo til Tromsø. Med de store klimaendringer vi allerede har sett og forventninger om at vi vil få enda større klimaendringer i årene som kommer, har forskningen ved Norsk Polarinstitutt fått økt viktighet. Klimaendringene har vært størst og kommet først i de polare strøk. Derfor har det vært viktig å forske i de områdene hvor endringene har vært størst, for å forstå mer om de endringene som skjer.

- Vårt samfunnsoppdrag er å framskaffe kunnskap, og bruke denne kunnskapen i rådgivningen overfor myndigheter og andre, sier Misund.

De viktigste mottakerne av råd fra NP er Klima og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Sysselmannen på Svalbard.

Norsk Polarinstitutt skal disponere 93 av de 303 døgnene forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal være på tokt neste år. «Kronprins Haakon» forlot i slutten av november Bergen med kurs for Sørishavet hvor den først skal på krilltokt for Havforskningsinstituttet, før den skal på NP-tokt for å studere økosystemet utenfor kysten av Dronning Mauds Land i Antarktis.

ØKOSYSTEMET Fra slutten av februar neste år til ut i april skal Norsk Polarinstitutt studere økosystemet utenfor kysten av Dronning Mauds land i Antarktis med det nye forskningsskipet Kronprins Haakon.

ØKOSYSTEMET Fra slutten av februar neste år til ut i april skal Norsk Polarinstitutt studere økosystemet utenfor kysten av Dronning Mauds land i Antarktis med det nye forskningsskipet Kronprins Haakon.

Senere på året skal man også se på endringer av økosystemet i nord. Med den farten klimaendringene ser ut til å skje, forventer forskerne at det vil være åpent hav i hele Polhavet på sensommeren om 20 år.

Ole Arve Misund sier de har ambisjoner om å ta «Kronprins Haakon» inn mot polpunktet allerede nå til sommeren.

Artikkeltags