Maskinlæringsgruppa ved Universitetet i Tromsø skal finne ut mer om logikken i det politiske ordskiftet på Facebook og i media. Gruppa bistås av to filosofer ved Universitetet i Bergen, Ole Hjortland og Paal Antonsen.

Det er første gang Facebook bevilger penger til forskning i Norge, og den nettverksbaserte bedriften har bevilget 100 000 amerikanske dollar til forskerne ved UiT. Målet er å utvikle nye metoder innen kunstig intelligens for å avdekke logisk svikt i politiske debatter og andre plattformer for meningsutveksling.

Prosjektet har fått tittelen «Identifying Logical Fallacies Using Machine Learning» og er også et samarbeid med University of Cambridge. Leder av forskningsgruppa er professor Robert Jenssen ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT.