Norges Bank øker renten med 0,25 prosentpoeng, ny heving til høsten

Av

Norges Bank øker som ventet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Neste renteheving kommer trolig i høst.

DEL

NETTAVISEN: Sentralbanken skriver i en pressemelding at det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå.

Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Det er usikkerhete om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i meldingen.

Renteoppgang

Norges Bank signaliserte selv i sin seneste pengepolitiske rapport fra desember i fjor at det blir en økning på møtet 21. mars. Markedsrentene har steget i forkant av rentemøtet.

Den historisk viktige 3-måneders pengemarkedsrenten er 0,25 prosentpoeng høyere enn ved forrige rentemøte i september. Tradisjonelt er denne renten en referanserente for flytende boliglånsrenter, og den er nå på nesten 1,40 prosent.

Tremånedersrenten pleier å ligge 0,4-0,5 prosentpoeng over innskuddsrenten i Norges Bank.

Økonomi spurte på forhånd sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank om hva som vil skje i markedet hvis det blir en oppgang på 0,25 prosentpoeng.

- Da vil kronen styrke seg litt, fordi det ikke er hundre prosent sannsynlig med en renteøkning. Men hvis Norges Bank både i sine anslag for rentebanen (forventet renteutvikling, red.anm), i sin retorikk og uttalelser på pressekonferansen er nokså klar på en ny renteøkning til høsten, vil kronen styrke seg, svarer sjeføkonomen.

Høyst usikkert

Hva som skjer med rentene utover 2019, er derimot mer usikkert. Jullum sier at rentene på lån i det profesjonelle rentemarked med løpetid under 2 år kan øke hvis Norges Bank er tydelig på en ytterligere økning i høst.

De fleste renteekspertene tror neste renteøkning kommer enten i september eller desember i år.

Både DNB Markets og Nordea Markets har pekt på en rekke faktorer som taler for noe høyere renter fremover. Økt oljepris, god sysselsettingsvekst og en høy inflasjon er noe av det som trekker opp rentene. Men det er altså usikkerhet om hva som skjer etter 2019.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at markedet legger mye vekt på det som skjer utenfor våre landegrenser. Det profesjonelle rentemarkedet priser inn saktere rentehevninger enn det Norges Bank trolig kommer til å legge opp til i dag.

Artikkeltags