Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank: Mest sannsynlig renteøkning i juni

Artikkelen er over 2 år gammel

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på én prosent, men øker mest sannsynlig renten i juni.

Sentralbanken offentliggjorde sin rentebeslutning kl. 10 torsdag. Og beslutningen er altså å holde den såkalte styringsrenten (se nederst) uendret på én prosent.

Norges Bank skriver at hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Gradvis oppgang

Sentralbanken mener at utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.

Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden «Pengepolitisk rapport 1/19».

Norges Bank satte 21. mars opp styringsrenten (se nederst) med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Samtidig åpnet sentralbanken for inntil to tilsvarende økninger i år, men nedjusterte samtidig den såkalte rentebanen lenger frem i tid.

Det betyr at Norges Bank ikke tror rentene skal så mye mer opp når vi kommer til 2021–2022. Slik det ser ut nå, er ikke styringsrenten på mer enn 1,75 prosent om et par år.

Blandede signaler

DNB skrev i en morgenrapport denne uken at siden forrige rentemøte har de økonomiske signalene vært blandede. Internasjonale nøkkeltall peker ifølge DNB på redusert sannsynlighet for en ny økning i neste måned. Høyere oljepris og en høyere norsk prisstigning peker i motsatt retning. Inflasjonstallene for april offentliggjøres først til fredag.

DNB Markets tror Norges Bank på rentemøtet vil vise til signalene de ga i mars. Men det er også mulig at sentralbanken vil bli mer forsiktig og antyde at en renteøkning kommer senere enn juni. DNB har tidligere spådd at september er mest sannsynlig.

Nordea Markets er friskere og mener det profesjonelle rentemarkedet priser inn om lag 50 prosent sannsynlighet for en renteheving i juni. I en forhåndssak om dagens rentemøte er tittelen «Ikke nå, men i juni». Men meglerhuset mener at siden rentemøtet i mars har det ikke skjedd mye nytt som sentralbanken bør legge vekt på.

Dette har skjedd

Siden rentebeslutningen kom 21. mars, har følgende skjedd i rente- og valutamarkedet:

  • 3-måneders pengemarkedsrente (NIBOR) er marginalt opp fra 1,39 prosent til 1,41 prosent. Dette er en viktig referanserente for de flytende boliglånsrentene.
  • Renten på statsobligasjoner, som indirekte påvirker renten på fastrentelån, er opp 0,05-0,17 prosentpoeng. Renten på de 5-årige statsobligasjonsrentene er mest opp.
  • Kronen har svekket seg mot euro fra 9,62 til 9,76, mot dollar fra 8,45-8,73.

Styringsrenten er innskuddsrenten bankene får på plasseringer i Norges Bank og er gulvet i det offisielle norske rentemarkedet. Normalt ligger de korte pengemarkedsrentene, som er referanserente for flytende boliglånsrenter, rundt 0,4 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, som i dagens rentemarked.

Kommentarer til denne saken