Bygger 100 nye studentboliger i rekordfart

Artikkelen er over 2 år gammel

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad har vedtatt å bygge 100 nye studentboliger med plass til 140 studenter i Longyearbyen.

DEL

De 100 nye studentboligene i Longyearbyen kommer til erstatning for nåværende studentboliger i rasfarlig område i Nybyen.

Det er to år og to måneder siden det tragiske snøraset feide med seg ei hel rekke av spisshusene i Longyearbyen. To personer omkom.

Da ble det bestilt en rapport som vurderte skredfaren for hele bebyggelsen i Longyearbyen og området rundt. Det er bare ett år og to måneder siden denne rasrapporten kom. Der defineres bebyggelsen i Nybyen som rød sone med hensyn til rasfarlig område.

Det aktualiserte at studentboligene der måtte flyttes. I fjor sommer fikk samskipnaden kjøpe tomt i sentrum av Longyearbyen og startet planleggingsarbeidet. AT Plan og arkitektur i Tromsø vant anbudskonkurransen om arkitektoppdraget. Her er prosjektet de vant med:

Fra venstre adm.dir Hans Petter Kvaal, arkitektene Andre Krause og Stine Haugseth fra AT Plan & arkitektur, og styreleder Johannes Utvåg.

Fra venstre adm.dir Hans Petter Kvaal, arkitektene Andre Krause og Stine Haugseth fra AT Plan & arkitektur, og styreleder Johannes Utvåg. Foto:

Studentboligene skal bygges på Elvesletta vis a vis bygget der Longyearbyen lokalstyre holder til i. Bygget er i fire etasjer, og mønehøyden blir på omtrent samme nivå som huset der lokalstyret holder til på andre siden av vegen.

Tomta hvor studentboligene skal bygges er merket med en hvit ring.

Tomta hvor studentboligene skal bygges er merket med en hvit ring.

Parallelt er det satt i gang arbeid med reguleringsplan og byggesøknad som må ut på høring og vedtas politisk av Lokalstyret. Adm.dir Hans Petter Kvaal i Norges arktiske studentsamskipnad håper at Lokalstyret rekker å gjøre dette på siste møte før sommerferien.

Da vil i så fall pelingen og byggingen kunne starte allerede i sommer, sier Kvaal. På grunn av permafrosten graver man ikke ut tomter på Svalbard. Fundamenteringen skjer ved at det slås ned tykke peler ned i permafrosten.

I planprosessen har det vært nær kontakt med både lokalstyret og studenter ved UNIS, og Kvaal sier de har prøvd å ta hensyn til en del av de innspillene som er kommet.

- Hva slags endringer da?

- For eksempel at lokalstyret har ønsket bygget tett innpå vegen. De har også ønsket en næringsaktør i bygget. Derfor bygger vi en hotelldel med 30 rom og en cafe i tillegg til studentboligene, sier Kvaal.

Har fått ekstratilskudd

Sentrale myndigheter har ved ekstra tilskudd i statsbudsjettet bidratt for at prosjektet skal kunne la seg realisere så fort som det foreløpig ser ut til å kunne bli realisert. Prosjektet innebærer at over 5 prosent av Longyearbyens befolkning flyttes fra skredutsatt område til trygge omgivelser.

- Dette blir gode og trygge hjem for studentene. Men også et godt prosjekt for Longyearbyen-samfunnet. Tidligere har studentene holdt mest til enten på UNIS eller i Nybyen. Nå blir studentene mer synlige i byen, sier Kvaal.

- Vi gleder oss til å sette i gang. Jeg er veldig glad for at vi nå er kommet så langt, at vi snart kan sette i gang bygging. Det trengs virkelig, sier Johannes Utvåg som er styreleder i studentsamskipnaden og har sittet i styringsgruppa for prosjektet i Longyearbyen.

Hele prosjektet inkludert hotelldelen er anslått å koste mellom 120 og 140 millioner kroner. Men prisen vet man ikke sikkert før arbeidet har vært ute på anbud. Prisen per studentbolig vil ligge på 800.000 kroner, noe som vil tilsi en husleie per måned omtrent på samme nivå som det studenter betaler for å bo på de nye studentboligene på Dramsvegen i Tromsø. Der betaler de i dag 4750 kroner per måned for hybel, og noe mer for de som bor i 2-roms leiligheter.

- Hva gjør dere med byggene i Nybyen?

- Det har vi ikke gode svar på ennå, sier Kvaal.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken