Norge vil stenge luftrommet for russiske fly samtidig med resten av Norden.

Det bekrefter utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Vi har konsultert med våre nordiske naboland og vil stenge luftrommet for russiske flyginger samtidig som de gjør det, sier Huitfeldt i en skriftlig kommentar til NTB.

Får landingsforbud

Et stort flertall av EUs medlemsland har nå varslet at de kommer til å stenge luftrommet for russiske fly – inkludert våre nordiske naboer Danmark, Finland og Sverige.

En EU-tjenestemann som uttaler seg anonymt om saken, opplyser at saken sannsynligvis vil bli løftet opp på EU-nivå i løpet av dagen søndag. Det er ventet at det da vil bli lagt fram forslag om å innføre landingsforbud for EU-fly i Russland og forbud mot overflyging for russiske fly i EUs luftrom.

Etter det NTB kjenner til, legger Norge opp til å slutte seg til en slik felles stenging av luftrommet for russiske fly.

Danmark og Sverige

I Danmark sa utenriksminister Jeppe Kofod søndag at det fortsatt gjensto noen juridiske detaljer som måtte på plass. Men han ventet at russiske fly ville bli utestengt fra dansk luftrom søndag.

Også russiske privatfly omfattes av det danske forbudet.

Sverige forbereder seg på å gjøre det samme, opplyser EU-minister Hans Dahlgren til Sveriges Radio. Også Island har besluttet å stenge luftrommet for russiske fly, ifølge landets regjering.

Tyskland opplyser at landet stenger luftrommet fra klokken 15 søndag.

Svarer med samme mynt

Tidligere har også Finland, Storbritannia, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Slovenia, de baltiske landene og Polen sagt at de vil stenge luftrommet for russisk flytrafikk.

Regjeringen i Russland har svart med samme mynt. Russiske myndigheter opplyste lørdag at de stenger luftrommet for fly fra Bulgaria, Polen, Tsjekkia og Romania.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod erkjenner at det vil bli «litt vanskeligere» å fly rundt om i verden når russiske fly utelukkes fra dansk luftrom.