Det går frem av en pressemelding fra regjeringen.

Flyet skal brukes til å frakte pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer i hele EU- og EØS-området. Flyet skal inngå i den nasjonale luftambulansetjeneste når det ikke er på europeiske oppdrag.

- Koronapandemien har vist hvor viktig EU er for Norge. Vi samarbeider tett for å håndtere pandemien, og om å bygge opp viktige beredskapsfunksjoner for fremtiden. Jeg er svært glad for at Norge kan bidra med sin ekspertise med et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer. Flyet gir økt beredskap i Norge når det ikke brukes på oppdrag i Europa og styrker ambulanseflytilbudet i Nord-Norge, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie, ifølge meldingen.

På plass i 2021

Flyet vil være på plass innen slutten av 2021 og blir en del av den norske deltakelsen i EUs ordning for sivil beredskap, RescEU.

Avtalen styrker beredskapen i Norge og i hele EU- og EØS-området.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026.

Avtalen ble inngått i oktober 2020 og avtalen har en samlet ramme på totalt 60 millioner euro for hele perioden.

- Det er veldig gledelig at denne basen legges fast til Tromsø. Det vil være med å styrke ambulanseflytilbudet i Nord-Norge, sier Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms.

Han mener beredskapen i nord er styrket de siste årene.

- I tillegg til at vi nå får en ny fast base med ambulansefly mellom Norge og EU, etableres det også en ny redningshelikopterbase i Tromsø som skal være i drift fra neste år. I Tjeldsund kommer det ny brannskole som skal utdanne brann- og redningspersonell for hele landet, det etableres ny ambulansehelikopterbase i Kirkenes og det investeres, trenes og øves mer i Forsvaret. Samlet sett bidrar dette til en betydelig økning i fly- og beredskapskapasiteten i nord som gjør hverdagen til folk tryggere og sikrere.

Fakta om RescEU

  • RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer.
  • Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser.