(Nordnorsk debatt)

Jeg, Dronning Margrete av Danmark, har følgende forklaring på landets militære operasjon og utplassering av fredsbevarende styrker i Norge:

Harald Blåtann (900 AD) var en av de store, ærerike, danske, konger som la grunnlaget for det dansk-norske riket. Danmark og Norge har siden da vært en nasjon, om ikke fysisk og juridisk, så i våre hjerter. Nordmennene tjente lojalt det danske riket fra 1380-1814. Men stormaktene tvang Danmark til å avstå Norge til Sverige i 1814, i forbindelse med Napoleons krig i Europa. Jeg, som regent av Danmark, som forsvarer av de dansk-norske interesser, vår felles religion, kultur, historie, har sett meg nødt til å stoppe den forsvenskning som nå skjer i det østlige Norge.

Norge er dessuten ikke en stat. Vikingene, de som voldtok og ranet Europa, de villfarne stammer, som dyrket Tor og Odin i Valhall, etablerte ikke nasjoner. Danmark ga nordmennene kristendom og sivilisasjon. Jeg forstår Russlands president, Vladimir Putin, som nå også er påtvunget stormaktenes vilje om å avstå «Lille-Russland» - Ukraina. Danmark og Russland vil i felleskap bekjempe det kapitalistiske USA, som er årsaken til alt vondt.

Det viktigste kjennetegnet på en nasjon, en stat, er språket. Riksmål i Norge er en bekreftelse på de historiske linjer mellom nordmenn og dansker. I 434 år (1380–1814) har det dansk-norske riket blitt sveiset sammen. Den narkomane nazisten, den svenske kongen, tvang ABBA og danseband på de uvitende nordmennene, men jeg har i dag fått Folketinget til å bevilge midler til innkjøp av en million hardingfeler, slik at nordmenn kan opprettholde sin kultur.

De sanksjoner som nå er påført Danmark, vil ikke virke. Jeg har nå innført eksportforbud for røde pølser og dansk salami. Carlsberg og Tuborg skal kun nytes i Danmark. Tivoli i København er stengt for besøkende. Svenske nazister er ikke velkomne. Det er dog «lille-danskene», nordmennene – «Det er deiligt å være norsk i Danmark», er et utsagn som alle nordmenn nikker anerkjennende til.

Selv om jeg ikke tviler på Vladimir Putins gode hensikter, har jeg sendt en fredsbevarende styrke til Vardøhus festning i Finnmark, for tydeligere å markere dansk suverenitet over Norge og dens nordlige landsdeler. Frihet kommer ikke av seg selv, og en nasjons grenser må selvsagt forsvares, om noen forsøker å utnytte den sikkerhetspolitiske situasjonen som nå foreligger.

Danmarks fredsbevarende styrker har en hensikt: Å gjenforene det som nazistene og kapitalistene opp igjennom historien har ødelagt. Nordmenn og dansker lengter etter det felles dansk-norske rike. Svenskene og USA, de narkomane kapitalistene, vil aldri overvinne folkeviljen. Det danske Folketinget vil i morgen anerkjenne Skåne som selvstendig republikk, og om den svenske kongen motsetter seg dette, vil fredsbevarende styrker sendes også dit.

Den svenske kongen, Carl 16. Gustaf, den narkomane nazisten, må stoppes. I tiår etter tiår har han forsøkt å påtvinge de fattige, heroiske nordmennene det svenske styret. Falukorv, billig øl og alkohol på Systembolaget, har vært snedige grep. Den svenske stat bruker dessuten IKEA til å snikinnføre svensk kultur. Ingvar Kamprad som etablerte IKEA, var en overbevist og aktiv nazist på 40-tallet, noe hele verden vet.

Svenskene har dessuten forsøkt å forgifte Norges politiske ledelse og landets befolkning. Svenske kjøpesentre i grenseområdene har solgt surströmming, kamuflert i bokser merket «sild». Kongen av Sverige hevder dette er mat, men jeg vet at dette er gift, og et biologisk våpen.

Carl 16. Gustaf drømmer om å bli en ny Gustav Vasa, Oscar II, etc. Som dronning av vårt felles land, Det dansk-norske riket, vil jeg nedkjempe svenskene, og det må den lille nazisten i Sverige, på sitt lille slott i Stockholm forstå. Nordmenn er ikke svensker, de er «lille-dansker», og hvor de tidligere søkte støtte hos «han han far i Danmark» på 1600-tallet, vil de nå få støtte hos sin mor i København, jeg, Margrethe av Danmark.

De svenske styrkene nærmer seg nå Oslo. Mitt søskenbarn, kong Harald av Norge, har frigjort hele sin formue til produksjon av molotovcocktails. Kongen sier at Norge ikke vil la et «svensk danseband» innta Karl Johan, ikke ulikt slik det tyske hornorkesteret gjorde 9. april i 1939, da de blåste de norske styrkene overende.

Kong Harald vil snart abdisere som Norges konge, og har dessuten bedt Stortinget, på bakgrunn av Norges fattigdom, gjeninnføre «Norgesartikkelen», som ble innført av den danske kongen, Kristian 3, den 30. oktober 1536:

  • «Fordi Norges rike nå er så forringet, både av makt og formue, og Norges innbyggere ikke alene har råd til å underholde en herre og konge, er samme rike forbundet til å bli hos Danmarks krone til evig tid.»

Om USA forsøker å blande seg inn i Danmarks interessesfære, skal kapitalistene vite at Danmark har inngått en handelsavtale med Nord-Korea. De frihetselskende nordkoreanerne har for kort tid siden solgt atomvåpen til Danmark, som jeg personlig vil avfyre fra hagen bak Christiansborg slott, dersom omstendighetene krever det.

Margrethe av Danmark
Christiansborg slott, København, den 6. mars 2022.