Utenriksdepartementet har justert reiserådene for finsk Lappland, som grenser til Finnmark.

«FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for de finske sykehusdistriktene Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten, Norra Österbotten. Dermed innfører Utenriksdepartementet unntak fra reiserådet for ovennevnte områder, og de går fra rødt til gult på smittekartet for Europa», melder regjeringen.

Dette reiserådet gjelder frem til 15. mai.

De nye reiserådene gjør at du fra norsk side kan reise en tur til Finland, og komme tilbake uten å gå i karantene.

Men det hjelper lite.

– Finland har stengt sine grenser mot Norge til 30. april, melder Geir Varvik, ordfører i grensekommunen Storfjord.

I det finske regelverket er det ved grensen et unntak for hytteeiere og campignvogneiere med fast plass.

– De eneste som kan dra over, er de som har hytte eller campingvogn med fast plass i Finland, sier Geir Varvik.

Unntaket gjelder også arbeidspendlere mellom landene.