Like før klokken åtte onsdag morgen opplyser Nordreisa kommune at brannen på avfallsanlegget er slukket. Det skriver Framtid i Nord.

Det var søndag formiddag at brannen brøt ut. Det var kraftig røykutvikling, og politiet ba beboerne i nærheten holde vinduer og dører lukket.

Mandag ble et område på en kilometer rundt anlegget evakuert, og et 50-talls mennesker måtte forlate hjemmene sine.

Tirsdag fikk alle flytte hjem igjen.

Det har vært utfordrende å slokke brannen, og både Sivilforsvaret, Avinor og brannvesenet i Tromsø, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy har bistått i arbeidet. Ett sivilt og ett militært helikopter deltok også.

Brannvesenet kalte slukkingen er «komplisert jobb» og det var tidvis problemer med vannforsyningen. Så sent som tirsdag ettermiddag vannbombet Forsvaret brannstedet.

Bildeserie

Se de dramatiske bildene fra brannslokkingen