Etter 14 år er Troms-kommunen endelig ute av lista

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Nordreisa kommune er økonomisk friskmeldt. I dag har Fylkesmannen i Troms sendt brev til departmentet om at kommunen skal meldes ut av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Kommunen har stått på ROBEK-lista i hele 14 år.

Nordreisa klarte i fjor å dekke inn det resterende underskuddet på snaut fem millioner kroner. Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på drøyt 3,6 millioner kroner.

Fylkesmannen berømmer kommunen for god økonomistyring, men understreker samtidig at det er viktig at de fortsetter arbeidet med god økonomistyring.

Nå er det bare én kommune igjen i Troms som er i ROBEK, nemlig Torsken.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Les mer om ROBEK her.

Artikkeltags