Yngve Olsen

- Jeg mener kvinner kunne gjort en minst like god, og noen ganger kanskje bedre, jobb som predikanter

Publisert