Gir 600.000 kroner til villaksen i Nordreisa

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap), har i dag bevilget 600.000 kroner til et forprosjekt for etablering av villakssenter i Nordreisa.

Det fremgår av en pressemelding fra Troms fylkeskommune onsdag ettermiddag.

Midlene fra fylket utgjør hoveddelen av finansieringen til forprosjektet, sammen med midler fra Statskog og Nordreisa kommune. Det gis også penger fra Miljødirektoratet, NVE, Reisa elveeierlag og Halti nasjonalparksenter.

Målet er å planlegge og beskrive et forprosjekt for et villakssenter med organisasjons- og driftsmodell for å få etablert et nasjonalt autorisert besøkssenter der besøkende kan lære om, se og oppleve villaks i naturlige omgivelser. Turister, fiskere og fisketurister vil være viktig målgruppe i tillegg til elever i grunnskole og i videregående skole, står det i pressemeldingen.

-  Vi ønsker å bidra til vekst og utvikling basert på samspillet mellom reiseliv og naturressurser, her er en god mulighet til å øke verdiskapingen knyttet til fisket etter villaks i Nordreisa og samtidig bidra til økt kunnskap og kompetanse. I tillegg til næringsutvikling basert på villaksen vil et slikt senter også kunne ha betydelige effekter på reiselivsnæringen i området generelt, overnatting, guiding, utstyr og handelen i området, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av ett år. Ansvarlig for gjennomføringen er Nordreisa kommune.

- Statskog er største grunneier i kommunen og eier av en lang strekning av Reisaelva. Prosjektet vil bidra til økt lokal verdiskaping knyttet til fiske og dermed gi samfunnsmessige ringvirkninger. Et villakssenter vil videre kunne styrke fagmiljøet, skape formidlingsmuligheter og bli en attraksjon i lokalmiljøet, sier regionleder i Statskog, Kåre Rasmussen.

Artikkeltags