Anleggsfirmaet sto i fare for å bli avskiltet. Nå kan Joar Wahlmann senke skuldrene.

- Dette var utrolig bra, sier maskinentreprenøren fra Nordreisa etter at kommunalminister Jan Tore Sanner mandag trakk trusselen om å utestenge firmaer som ikke har ansatte med teknisk fagskole eller tilsvarende høyere utdanning fra å ta større oppdrag.

Reglene skulle gjelde fra 1. juli neste år. Etter et møte mellom kommunalministeren og Maskinentreprenørenes Forbund mandag, ble det klart at dagens ordning blir forlenget til 2020. Et ekspertutvalg se på verktøyet som myndighetene har for å sikre god byggekvalitet og arbeidet mot useriøse aktører.

Truet med å selge maskinene

– Dette er den beste julegaven arbeidsgiverne i anleggsbransjen i Distrikts-Norge kunne ha fått. Mange entreprenører har vurdert å selge maskinene og legge ned hvis de ikke hadde fått gjennomslag for å fortsette, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Joar Wahlmann er enig.

- Dette kunne blitt et kjempeproblem for firmaet.

- Kan ikke slutte for å gå på skole

- Vi har ikke økonomi til å ansette en ingeniør. Dersom jeg skulle ta teknisk fagskole eller utdanning som anleggsgartner havner firmaet i trøbbel. I dag har jeg to jobber: Maskinkjører og bedriftsleder. Dersom jeg på toppen av dette skal går på skole blir det vanskelig. Døgnet har bare 24 timer. Det må ikke bli slik at firmaet går under fordi sjefen er på skolen, sier Wahlmann.

Stridens kjerne har vært regjeringens utdanningskrav. Fra 1. juli neste år skulle alle større jobber i anleggsbransjen være forbeholdt firmaer som har ansatte med teknisk fagskole eller ingeniørutdannelse. Bransjen har tatt til motmæle og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring. Det har kommunalministeren nå gjort.