Nordnorsk Debatt har rundet 25.000 følgere på Facebook.  Nordlys sin debattsatsing setter dagsorden, både i landsdelen og nasjonalt.

Nordnorsk Debatt har i løpet av kort tid etablert seg som et viktig forum for norsk samfunnsdebatt.

Siden oktober har Nordlys sitt nettsted nordnorskdebatt.no hatt i gjennomsnitt 90.000 unike brukere per uke. Antall lesere øker  jevnt og trutt, uke for uke.

Takker leserne

- Vi gleder oss stort over at så mange følger Nordnorsk Debatt, og tar det som et uttrykk for at svært mange er interessert i og opptatt av samfunnsspørsmål som berører dem, sier samfunnsredaktør Lasse Jangås.

Han sier mange av kommentarene som skrives av Nordlys-medarbeidere deles av svært mange og danner grunnlag for debatter ute i det offentlige rom.

- Og vi ser at mange utenfor huset her ønsker å bidra med kloke tanker på våre flater med synspunkter og meninger som løfter debatten og gjør oss klokere. Det er vi svært takknemlige for.

Spesielt i en tid der mediebransjen er stilt overfor store utfordringer, er det viktig ikke å miste av syne hva vi er til for, altså samfunnsoppdraget, sier Jangås.

Sjefredaktør Anders Opdahl identifiserte tidlig satsingen på menings- og debattstoff som svært viktig for Nordlys.

- Det handler om at fokus på samfunnsoppdraget sammenfaller med lesernes fokus. Det var kanskje en dristig satsing, men vi fikk altså fort svar på at den var helt riktig.

Nasjonal stemme

Som mediehus skal Nordlys reflektere samfunnet vi er en del av og opplyse leserne om hva som skjer på nyhetsplass. Samtidig skal vi opplyse leserne gjennom å analysere saker og politiske problemstillinger, mene noe om dem og bidra til en opplyst og sunn debatt.

-Det gjør vi som kommentatorer, men for å nå de viktige målene er det av avgjørende betydning at også andre kommer til orde med sine synspunkter. Det løfter oss som samfunn, og det ser vi mange eksempler på. En levende debatt med synspunkter fra ulike ståsteder er viktig fordi det gjør oss klokere og bringer oss videre, sier Jangås.

Nordnorsk Debatt skal være den viktigste landsdelsarenaen for meninger og debatt, men setter også avtrykk også nasjonalt.

- Vi ser nemlig med stor glede at vi har svært mange lesere og debattanter også utenfor landsdelen, og det skyldes nok hovedsakelig at mange saker som berører folk i Nord-Norge også berører mennesker ellers i landet. Vår ambisjon er å berøre temaer som relevant både lokalt, regionalt, nasjonalt og også internasjonalt. I en globalisert verden er det jo slik at vi langt tydeligere ser at det nasjonale og internasjonale har stor betydning for det lokale – og omvendt. Vi er ikke alene, men en del av et hele, sier Lasse Jangås.

Ros fra Oslo og Bergen

Debattredaktør Erik Tornes i Aftenposten sier Nordnorsk Debatt har blitt en viktig debattarena også i en nasjonal sammenheng. 

- Nordnorsk Debatt  involverer og engasjerer, utfordrer og provoserer. Fra Oslo har jeg ganske lenge fulgt dere med interesse, og denne høsten har vist spesielt godt hvor viktig det er med brede og offentlige arenaer der vanskelige temaer kan diskuteres fritt og konstruktivt. Jeg oppfordrer alle til å følge med på Nordnorsk debatt fremover, sier Tornes.

Også kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende roser Nordnorsk Debatt:

- Hvor du sitter avgjør hva du ser, hva du er opptatt av. I et sentralstyrt land som Norge kan det ikke sies ofte nok. Landet er blitt større med Nordnorsk debatt - og det trengs. Det trengs flere blikk på de store spørsmålene i vår tid. Det er avgjørende at det er stemmer fra hele landet som evner å trenge gjennom i rikskanalene og sette dagsorden. Det har Nordnorsk Debatt klart, særlig etter flyktningestrømmen til Storskog. Når blikket nå først er rettet mot nord, håper jeg at nysgjerrigheten vekkes for å følge med på og interessere seg for mer av det som skjer langs hele kysten fra nord mot vest: det er her fremtiden skapes, sier debattredaktør Hilde Sandvik Bergens Tidende.