SPRUDLENDE ENERGISK: Jenny Sjånes Johansen på Kirkens bymisjon arbeider med familier, barn og unge - og det gjør hun med energi og stort  engasjement.
Foto: Torgrim Rath Olsen

- Vi liker jo å si at alle har like muligheter i samfunnet vårt, som i The American Dream. Det er bare bullshit

Publisert