HARSTAD (Nordlys.no): Brunostbrannen brøt ut 17. januar 2013 i Brattlitunnelen i Tysfjord kommune, etter at hjullagrene på den bakre hengeren på et vogntog tok fyr. Hengeren var fylt med 27 tonn brunost, og ble stående 150 meter inn i tunnelen i den sørlige enden. Vogntoget var på vei sørover og klarte bare nesten å komme seg helt gjennom den 3500 meter lange tunnelen.

Først 21. januar - fire dager senere - var brannen slukket og Statens Vegvesen fikk sett ettervirkningene av brannen. Reparasjonene beløp seg til 8,2 millioner kroner. Fortsatt pågår det døgnkontinuerlige arbeider inne i tunnelen for å få standarden tilbake til tidligere nivå, samt at man klargjør for framtidige standardhevinger.

– Vi foretok ei opprydding i 2013, der blant tunnelen ble vasket og fjellet ble rensket. Tunnelen ble klargjort for trafikk med nedsatt hastighet. Alt dette oppryddingsarbeidet etter brannen kom på drøyte åtte millioner kroner, sier prosjektleder Tor Ivar Johnsen i Statens Vegvesen.

LES OGSÅ:

* Brenner fortsatt etter osteulykke

* Brunostbrannen ødela en kilometer med tunnel

* Ostebrann stenger tunnel i flere uker

* Her glemte de brunost-hengeren

Temperaturutfordringer

Brattlitunnelen ligger på Riksvei 827, og er en meget viktig transportåre som går parallelt med Europavei 6 sør for Narvik. Vegstrekninga benyttes mye av tungtransporten som dermed slipper unna to fjelloverganger.

– Vi var nødt til å få den åpnet raskt da det er ei viktig transportåre. Tunnelen var stengt i litt over tre uker. Nå jobbes det døgnkontinuerlig med to skift på 12 timer hver dag for å få tunnelen helt ferdig.

I april har tunnelen vært nattestengt med unntak av en periode på to dager da RV827 har måttet avlaste E6 fra Skarberget, som har vært stengt på grunn av rasfare. 1. mai er det etter planen klart for åpning, men Tor Ivar Johnsen sier at temperaturutfordringer har forsinket arbeidet for entreprenør Alf Brekken og Sønner fra Lofoten.

– PE-skummet skal byttes ut enkelte steder, og brannsikres. Det skal sprøytes inn nytt, og det ser ut til at temperaturen gjør at arbeidet forsinkes.


Dette synet møtte Statens Vegvesen etter at brannen var slukket. Foto: Viggo Aronsen

800 meter skadet

Det brannfarlige PE-skummet er litt av årsaken til at brannen ble så omfattende. Fra tunnelåpningen ble tunnelen skadet hele 800 meter innover. Mye av dette skyldes skummet.

– Nå skal tunnelen snart åpnes i normal stand igjen. Det blir skikkelig belysning, nye nødstasjoner, nytt brannsikkert PE-skum, og stengingsfunksjon. Dersom det skulle begynne å brenne i tunnelen vil nødlys utenfor automatisk begynne å blinke når et brannslukkingsapparat løftes av, sier Johnsen.

Kostnadene hittil har kommet på drøye 33 millioner kroner inkludert moms. Dette i tillegg til opprydningskostnadene på over åtte millioner.


Her ligger restene etter trailerhengeren som var lastet med 27 tonn brunost.

Ny infrastruktur

Temperaturene under brannen skal ha vært på ekstreme 1200 grader. Mye av fjellet sprakk opp, og geologer måtte i etterkant inn for å vurdere sikkerheten. Det endte med at mye av fjellet måtte renskes ned. Sikringsbolter som ble skadet i brannen er også skiftet ut.

– Samtidig som dette arbeidet utføres, legges det nytt drenssystem. Vi graver nye grøfter med infrastruktur fro framtida. Vi har et lukket overvannssystem som skal ta unna spillvann og eventuelle lekkasjer fra kjøretøy. Vi legger ned nye rør, og monterer nye kummer.


Skadene strakk seg hele 800 meter innover den 3,5 kilometer lange Brattlitunnelen.

Oppmerksomhet

Brannen fikk store konsekvenser for innbyggerne og næringslivet i Kjøpsvik. Nærmeste by med veiforbindelse er Narvik, og for å komme dit må man gjennom Brattlitunnelen. Man kan også ta ferga fra Kjøpsvik til Drag, og kjøre om Bognes for å ta ny ferge til Skarberget, for så å kjøre til Narvik. Fra 23. januar ble det satt opp ferge som gikk trekantsambandet Kjøpsvik, Drag, Skarberget, men dette ble avviklet allerede 6. februar da nytteverdien ikke sto til kostnadene.

Brunostbrannen fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Britiske medier døpte infernoet for The Goat Cheese Fire. Brannen ble omtalt av BBC, New York Times, Toronto Sun, Sky News, og ingen ringere enn Alaska Dispatch. Discovery Channel hentet også bilder fra hendelsen, og den amerikanske radiokanalen National Public Radio spøkte med at FN måtte ta tak i den brannfarlige brunostproblematikken.

Også Nordlys  og Fremover omtalte brannen i flere omganger. Trykk her for å komme til Google-søket som samler våre artikler.