Avinor økte sine sikkerhetsutgifter med over 300 millioner fra 2004 til 2006. Det meste tilfaller vaktselskapene.

På landsbasis har kostnadene til sikkerhetstiltak økt voldsomt de siste årene.

Driftsutgiftene til Avinor økte fra 420 millioner i 2004 til 725 millioner i fjor – en økning på over 70 prosent. Til sammenlikning var utgiftene i 2001 på 130 millioner kroner.

Dobling i ansatte

Kostnadsøkningen skyldes den omfattende satsingen på sikkerhet som følge av nye krav og forskrifter. På flyplassene rundt om i landet har vaktselskapene gode tider, og ansetter stadig flere folk.

– Ikke alt, men en vesentlig andel av utgiftene våre på sikkerhet går til vaktselskapene, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Jørn Bremtun i Avinor overfor Nordlys.

På Gardermoen er det Adecco Airport Security som står for sikkerheten, mens det på de aller fleste andre flyplasser er Securitas Airport som står for vakthold og sikkerhetssjekker. Det tjener selskapet millioner av kroner på. Securitas Airport kan ikke kommentere tall, men legger ikke skjul på at det har vært en vekst, særlig i antall ansatte.

– Det har økt, helt klart. Det har sikkert vært en dobling de siste tre årene, sier sikkerhetssjef Lars Lurvik til Nordlys.

Flest ansatte på Langnes

Avinor kan ikke opplyse kostnader til sikkerhet på hver enkelt flyplass, men Securitas i for eksempel Tromsø har hatt en enorm vekst de siste årene.

Etter det Nordlys har fått opplyst har vaktselskapet flere ansatte enn både SAS Braathens og Avinor på Langnes lufthavn.

– Det kan nok sikkert stemme, også i Tromsø har det vært rundt en dobling av ansatte. Men husk at mange er i deltidsstillinger, påpeker Lurvik.

Harald Uhre, avdelingssjef for Securitas på Tromsø Lufthavn Langnes, vil ikke kommentere hvor mange ansatte han har.

– Vi har blitt flere de siste to årene, det kan jeg si, men ikke hvor mange.

Det lyktes ikke Nordlys i går å få en kommentar fra Avinors ledelse på Tromsø Lufthavn Langnes.

Også store utgifter

Lurvik går ikke uten videre med på at Securitas tjener store penger på de økte sikkerhetstiltakene.

– Det må være god butikk for Securitas, dette?

– Jeg er ikke så sikker på det. En ting er at vi har mye å gjøre, men det har også blitt voldsomme sikkerhetskrav på opplæring av ansatte. Det koster mye penger.

Med bakgrunn i at kostnadene til sikkerhet har økt så voldsomt de siste årene har Avinor bedt om at sikkerhetsavgiften på flyreiser økes fra 40 til 52 kroner per passasjer fra 1. april. Saken skal avgjøres i Samferdselsdepartementet.