Lederen for de norske kystfiskerne, Paul Jensen fra Tromsø, frykter at regjeringen har gitt etter for det han kaller «utpressing og mafiametoder» fra store aktører i fiskerinæringa.

På fredag legger regjeringen fram strukturmeldinga for fiskeflåten. På grunn av Helga Pedersens fødselspermisjon er det vikarierende fiskeriminister Dag Terje Andersen som skal legge fram resultatet.

Det kommer til å bli bråk. Mye på at regjeringen har tatt et kontroversielt standpunkt ved å gi grønt lys for kvotehandel for flåtegruppen under 15 meter.

– Skandale

– Dersom regjeringen anbefaler strukturering for fiskefartøy under 15 meter, så er det å spille hasard med det norske kystfisket. Da har regjeringen gitt etter for utpressingen og mafiametodene de store råstoffaktørene bedriver overfor politikere og samfunnet for øvrig, sier Paul Jensen, leder i Norges Kystfiskarlag, som organiserer 1.500 fiskere.

Han var en av mange som heiet Helga Pedersen og Ap fram til et formidabelt valg blant kystvelgerne i 2005.

– Dersom Helga Pedersen er den som tar Svein Ludvigsens strukturpolitikk helt i mål, da er denne regjeringen en utrolig fiskeripolitisk skandale, sier Jensen, og viser til «lys i husan» retorikken som ble brukt før valgkampen i 2005.

Norges Kystfiskarlag har vært aktive overfor regjeringspartiene under arbeidet med struktur-saka.

– Det endelige svaret får vi først når Stortinget har sagt sitt. Siste ord er ikke sagt, sier Jensen.

Raseri i Båtsfjord

Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen (Ap) sier Regjeringen nå styrer mot et klart brudd på Soria Moria-erklæringen.

– Vi lokalpolitikere drev ikke valgkamp i 2005 for å oppleve at våre egne går lengre enn Høyre og Svein Ludvigsen i å gjøre samfunnets felleseie til handelsvare. Det er jo evig nok fisk i havet til alle med små båter, hvorfor skal de måtte kjøpe kvotene de skal fiske på? Det er meningsløst og tragisk, sier ordføreren i landets største fiskevær.

– Ut fra det Helga Pedersen tidligere har sagt er det ubegripelig hvordan strukturering for båter under 15 meter i det hele tatt ble et forhandlingstema i regjeringen, sier Knutsen.

– Står hun inne for dette? Nå må Helga på banen, krever han.

Samene klager

Også ledende samiske politiker rykker nå ut med knallharde angrep på regjeringen.

– Struktureringssaken var fiskeriminister Helga Pedersens store prosjekt, jeg frykter at Pedersen her har gått på et politisk nederlag, sier Silje Karine Muotka, leder i Norske Samers Riksforbund (NSR)

– Det er uakseptabelt å strukturere flåten under 15 meter så lenge kystfiskeutvalget jobber med å utrede samers og andres rettigheter til fiske utenfor Finnmark, sier Muotka.

Hun sier sjøsamiske samfunn og fiskere har kjent på kroppen den negative utviklingen med tap av rettigheter fra mindre fartøy til større fartøy, og fra mange selvstendige eiere til en opphopning av eierskap på færre hender.