Stadig flere bedrifter ser verdien i å etablere seg utenfor Tromsø sentrum. Kaldfjorden har blitt en het potet.

I bygda på Kvaløy er nå to store næringseiendommer i ferd med eller allerede lagt ut for salg.

Fra neste uke legges den nedlagte Nergård-eide rekefabrikken ut for salg. Det gigantiske bygget sto ferdig i 2000 – før rekekrakket for alvor satte inn i nord. I 2005 ble de ansatte permittert.

– Vi har allerede to interessenter, sier daglig leder i NAI First Partners, Oddbjørn Berg, til Nordlys.

– Brua ikke et problem

Han tror den meget avanserte fabrikken vil være attraktiv for aktører innen næringsmiddelbransjen – tross sin beliggenhet. Trenden er nemlig at bedrifter ikke lenger er så opptatt av å være lokalisert midt i sentrum av Tromsø.

– Vi ser at flere trekker ut av byen. Kaldfjorden er en interessant omegn for næring. Vi trodde trafikken over brua over til Tromsøya ville være et «drawback», men nei. De tilbakemeldingene vi får er at det går bra så lenge man unngår halvtimen med rushtrafikk om morgenen og ettermiddagen, sier Berg.

– Mangel på lagerlokaler

Fra før av ligger bygget som før huset den gamle slippen i Kaldfjord ute til salgs.

– Der er det mange interesserte. Det er i det hele tatt stor interesse for å etablere seg i Kaldfjord, fastslår Berg, som følger næringsmarkedet i Tromsø og omegn tett.

Interesse er det også for å leie deler av det gamle Leonard-bygget som ligger mellom slippen og rekefabrikken.

Direktør Alf Leibach i Pellerin bekrefter utkant-trenden.

– Mitt inntrykk er at det er blitt færre industriområder i nærheten av sentrum i Tromsø. Da er det naturlig at de omkringliggende industriområdene på fastlandet og på Kvaløya blir interessante.

Pellerin eier selv 50 mål industritomt med dypvannskai på Lunheim på fastlandet.

– Der er det stor interesse – vi har jevnlig forespørsler fra interessenter. Det samme gjelder lagerlokaler, noe det virker å være mangel på.