Samfunnstopp sedelighetssiktet: - Jeg har ingen kommentar til pressen

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Gøril Lund begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, og fikk rettens medhold.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Gøril Lund begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, og fikk rettens medhold. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Siktede på plass i retten. Nord-Troms tingrett har avgjort at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

DEL

Tidligere i dag ble det kjent at politiet har begjært samfunnstoppen varetektsfengslet i fire nye uker. Han har allerede sittet én uke i varetekt, etter at han ble pågrepet forrige onsdag.

Nord-Troms tingrett skal ta stilling til spørsmålet i ettermiddag. Fengslingsmøtet startet i sal 2 i Nord-Troms tingrett klokken 14.

Det er et stort presseoppbud, og over ti reportere til stede på tinghuset i Tromsø.

Siktede er selv på plass i retten, og stilte i blå skjorte og brunstripet dress. Ifølge Nordlys' reporter fremstår han å være i godt humør. Han tok seg også tid til å hilse på noen av pressefolkene, da han ankom rettssalen.

- Jeg har ingen kommentar til pressen.

- En del av samfunnsoppgaven

Politiadvokat Gøril Lund ba om at fengslingsmøtet måtte gå for lukkede dører. Siktedes forsvarer Ulf E. Hansen støttet denne begjæringen.

Pressen samlet seg om en felles uttalelse der man ber om at mediene får være til stede under fengslingsmøtet. Reporter Arne Rovick fra TV 2 holdt innlegget på vegne av pressen.

- Vår begrunnelsen er at det handler om en samfunnstopp. Det er av stor viktighet og en del av samfunnsoppgaven til pressen å være til stede i et fengslingsmøte for å høre bevisene som blir lagt fram for retten. Saken har stor offentlighet interesse og vakt betydelig oppmerksomhet, både i lokale og nasjonale medier, sier Rovick.

- Et annet moment er at det er viktig å få innsyn i grunnlaget for siktelsen, slik at våre sjefer - altså redaktørene - kan ta stilling til hvordan vi skal omtale siktede i fortsettelsen, legger han til.

Kastet pressen på dør

Tingretten avgjorde likevel at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører. Retten begrunner avgjørelsen med privatlivets fred, samt siktedes og fornærmedes ærbarhet. Offentlighet vil også vanskeliggjøre videre etterforskning, mener tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe.

«Retten finner at det foreligger slike særlige forhold sett hen til etterforskningen, som gir grunn til frykt for at sakens opplysning vil vanskeliggjøres, og lukkede dører av denne grunn er påkrevet», heter det i kjennelsen.

Dermed kastes pressen på gangen.

- Jeg er overrasket. Praksisen i norske domstoler er stadig mer åpenhet, sier TV 2-reporter Rovick om beslutningen.

Motsetter seg fengsling

Mannen har hittil vært siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold. Ifølge hans advokat Ulf E. Hansen har politiet varslet en utvidelse av siktelsen.

Hansen opplyser til Nordlys at mannen fortsatt nekter skyld.

- Vi stiller oss avvisende til dette, og vil motsette oss videre fengsling, sa Hansen til Nordlys tidligere i dag.

Siktelsen

Den profilerte samfunnstoppen fra Troms er siktet for overtredelse av både ny og gammel straffelov:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.»

  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»

Kilder: Troms politidistrikt, Lovdata.no

Artikkeltags