Borettslag vant mot utbygger – tilkjent 3,3 millioner i erstatning

E-post avgjorde hvem som var ansvarlig for utbedringer.