NEGATIVE EFFEKTER: - En toglinje vil være til sjenanse, og ha negative effekter på friluftslivet og dyrelivet på Håkøya, mener Nikolai Winsnes. Innfelt Jernbanedirektoratets skisse for mulige togtraseer til Tromsø.
Foto: Torgrim Rath Olsen/Jernbanedirektoratet

Her bør toget gå fram til Tromsø, mener Jernbanedirektoratet: – Dette vil ødelegge litt av sjarmen ved øya

Tenk deg at toget tøffer seg inn til byen, via to øyperler og en kjempelang bru.
Publisert