Nord-Norge mistet 807 innbyggere - Tromsø eneste kommune i fylket med vekst

For første gang på over ti år går folketallet ned i alle de nordnorske fylkene.