- Når man slipper trailere med feil utrustning over grensa, må man da nesten forvente utforkjøringer

ALT PÅ STELL: Statens vegvesen har intensivert kontrollene av tyngre kjøretøy. Her er det tre polske semitrailere som sjekkes ved E6 i Bardu tidligere i år. – De hadde alt på stell, fastslår seksjonsleder i Utekontrollseksjonen Region nord, Jørn Simonsen.

ALT PÅ STELL: Statens vegvesen har intensivert kontrollene av tyngre kjøretøy. Her er det tre polske semitrailere som sjekkes ved E6 i Bardu tidligere i år. – De hadde alt på stell, fastslår seksjonsleder i Utekontrollseksjonen Region nord, Jørn Simonsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Altfor få kontroller på Kilpis, mener lastebileierne.

DEL

Ingen vinter uten vogntog i trøbbel på norske vinterveier. Nordlys har de siste dagene fortalt om en rekke tilfeller der særlig utenlandske vogntog har havnet i grøfta, eller blitt stående fast. Nå mener lastebileierne at kontrollene må trappes kraftig opp på grenseovergangene i nord.

- Det er altfor lite kontroller for eksempel på Kilpis. Når man slipper trailere med feil utrustning over grensa, må man da nesten forvente utforkjøringer, sier nestleder i Norges Lastebileierforbund i Troms, Kari Workinn.

- Stikkprøver

Hun sier NLF i møte med toll- og veimyndighetene har fått rapporter om at det bare foretas stikkprøver ved grenseovergangene. Hun krever hyppigere kontroller.

- Vi i transportnæringen er overbevist om at vi kunne unngått mange av disse hendelsene hvis det var fortløpende kontroller på grenseovergangene - for eksempel ukentlig.

Kontrollene firedoblet

Statens vegvesen understreker at kontrollene av tyngre kjøretøy på grenseovergangene er kraftig intensivert denne vinteren.

- Vi har firedoblet våre kontroller siden forrige vinter, forteller seksjonsleder i Utekontrollseksjonen Region nord, Jørn Simonsen.

Men han vedgår at det er grenseoverganger der Statens vegvesen ikke kan gripe inn rett og slett fordi stasjonen ligger inne i et annet land. Kilpis er en slik stasjon.

Mangler myndighet

- Vi vil gjerne kontrollere kjøretøyene tidligst mulig - og gjerne på grensa. Men når stasjonen ligger på svensk eller finsk side, må vi vente. Når det gjelder Kilpis, kan vi ikke kontrollere før man er nesten nede i Skibotn.

Simonsen sier Statens vegvesen planlegger å bygge ny og større kontrollstasjon 5-6 kilometer fra grensa. Den vil stå ferdig om tre år.

Regiondirektør i Tolldistrikt Nord-Norge, Atle Joakimsen, har inegen statistikk på hvor ofte de kontrollerer vogntog.

- Det er ikke vår primæroppgave, men vi kontrollerer jevnlig ved mistanke og for eksempel når det er glatt. Det hender vi holder kjøretøy igjen til de har fått på kjettinger, men vi har ingen kontroll med at de beholder kjettingene på, sier Joakimsen.   

Færre østeuropeiske vogntog

Jørn Simonsen i Statens vegvesen mener den økte kontrollvirksomheten har effekt. Fremdeles viser resultatene at det er vogntog fra Øst-Europa som har flest mangler, men utviklingen går i riktig retning. I november i fjor ble det gitt reaksjoner mot hele 55 prosent av de kontrollerte tilhengerne fra Øst-Europa. I februar var tallet nede i 27 prosent. Til sammenligning var det bare fem prosent av de norske tilhengerne som fikk anmerkninger.

- Vi ser at tilstanden på vogntogene er blitt bedre, men fremdeles er det en del tilhengere som ikke holder mål. Når det gjelder trekkvognene er faktisk de østeuropeiske like bra som de norske.

1. januar i år ble kravene skjerpet til dekk og utrustning på vinterføre. Nå må tyngre kjøretøy ha vinterdekk på alle aksler, og mønsterdybden må være fem mm på alle dekk.

- Vi ser at det er blitt færre østeuropeiske vogntog, og de nye kravene har nok bidratt til det, sier Simonsen.

- Jeg vil også gi ros til flere store transportører som tar ansvar og påser at kjøretøy de har på oppdrag, faktisk holder mål.

Mangler

Så langt i år har Statens vegvesen kontrollert 1841 vogntog i nord.

Så mange hadde mangler:

Norske vogntog                      5 prosent

Nordiske vogntog                 14 prosent

Østeuropeiske vogntog         15 prosent

Vogntog fra øvrige Europa    18 prosent

Artikkeltags