Mens klassekameratene strever med kuskit og fjøs, er Kaisa og Agnete i Berlin

- Det er forskjell på folk. Vi får kjøpe dem en suvenir, ler 18-åringene som er på verdens største matmesse.