Innbyggerne i nord mener at Oslo-politikerne overser Nord-Norge: – De omtaler jo oss som «de der oppe»

Innbyggerne i Troms og Finnmark er samstemte.