Slik ser de for seg det nye tiåret: Frykter at mangel på folk og arbeidskraft stopper veksten i Nord-Norge

Vi har akkurat passert gullalderen. Skal veksten fortsette må vi integrere flere i et arbeidsliv som må bli mindre preget av ensretting.