«Vi i Nord-Norge har mistet en venn»

Tidligere utenriksminister og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er død, 87 år  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

Tidligere utenriksminister og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er død, 87 år Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Med Thorvalds bortgang er vi mange i Nord-Norge som føler at vi har mistet en venn. Hans særegne evne til å se hver enkelt menneske gjorde at vi ble glad i han og følte oss vel i hans selskap. Han var en kunnskapsrik og varm mann, som lyttet og delte sine synspunkter med alle. Han kunne sitte på puben i Kirkenes å diskutere komplekse utenrikspolitiske saker med alle rundt bordet. Utenrikspolitikk var ikke forbeholdt akademia og seminarer. Han ville diskutere der folk var. Folk flokket seg rundt Thorvald, og han tok seg tid til å snakke med dem.

Thorvald har vært engasjert i et mangfold av politiske saksområder. Hans engasjement og solidaritet for rusmisbrukere er enestående. Samme kan sies om hans arbeid i Røde Kors.

Jeg vil imidlertid dra fram hans rolle i etableringen av Barentssamarbeidet og norsk nordområdepolitikk. Hvis vi ser bort fra opprettelsen av NATO i 1948, er Barentssamarbeidet(1993) og delelinjeavtalen i Barents- og Polhavet(2010) de to viktigste enkeltsakene i norsk utenrikspolitikk etter krigen. Disse enkeltsakene henger nøye sammen.

Kun ett år etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning, klarte Thorvald Stoltenberg å samle den russiske utenriksminister Andrey Koserev og sine svenske og finske kolleger til et møte 11. januar 1993 i Kirkenes. Her ble Kirkenesdeklarasjonen underskrevet, som markerer starten på et omfattende regionalt grenseoverskridende samarbeid i Nord.

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg så stemningen og ønsket blant folk, næringsliv og politikere i Nord-Norge, om et utvidet regionalt samarbeid med Russland. Dette var ingen opplagt sak. Sterke krefter i utenriksdepartementet var motstandere av et regionalt samarbeid hvor også Russland deltok. Etableringen av Barentsregionen var den første omfattende samarbeidskonstellasjonen som ble etablert mellom Russland og Vesten. Det var før Arktisk Råd og Østersjøsamarbeidet. At samarbeidet også virker i dag sier noe om viktigheten av at internasjonalt samarbeid må forankres i et sterkt folk til folk engasjement. Dette så Thorvald, og sønnen Jens Stoltenberg kunne høste av den positive resonansen fra Barentssamarbeidet da delelinjeavtalen i Barentshavet ble underskrevet i Murmansk 2010, og ratifisert på Akershus Slott 7. juni 2011. En slik avtale hadde ikke vært mulig i dagens utenrikspolitiske klima.

Thorvald er i sannhet Barentsregionens far og en pioner i norsk Nordområdepolitikk.

Thorvald var en brobygger i samarbeidet med Russland. Hans grunnholdning til dialog også i vanskelige perioder er noe flere burde ta inn over seg i disse dager.

Jeg møtte Thorvald første gang i 1993 og han ble etter hvert en venn og mentor i mitt arbeid med Barentssamarbeidet, og seinere som ordfører. Han deltok også i valgkampen i Kirkenes sommeren 2015. Å stå på stand med Thorvald er ingen dårlig deal.

De siste 20 årene har jeg hatt flere møter hjemme hos Thorvald og Karin. Blitt kjent med en raus bauta med store kunnskaper og et varmt hjerte. Etter Karins død i 2012 og Ninnis i 2014, fant Thorvald igjen kjærligheten med Anja. Mitt siste møte med Thorvald og Anja var hjemme hos dem for tre uker siden. Hans helse bar da preg av at det kunne gå mot slutten. Vår siste samtale dreide seg som vanlig om politikk, historie og familie. Kirkenes og etableringen av Barentssamarbeidet stod alltid først på agendaen.

I dag er jeg glad og stolt for at jeg har en byste av deg Thorvald å gå til. I kveld legger jeg ned blomster og minnes ditt bidrag i Nord, og ditt varme vennskap. Hvil i fred.

Tankene går til Anja, Jens og Camilla

Artikkeltags