Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig økning i antall bekymringsmeldinger om kjæledyr i nord

Artikkelen er over 3 år gammel

Mattilsynet i region Nord mottok 1037 bekymringsmeldinger i løpet av årets åtte første måneder. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr.

Mattilsynet region nord har sendt ut en pressemelding om bekymringsmeldinger knyttet til dyrehold.

- Vi mottar bekymringsmeldinger om alt fra forhold som ikke er i strid med regelverket, til alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Vi er avhengig av at publikum melder fra om de tror dyr lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no, skriver de.

Videre opplyser de at det er ei utfordring at noen av meldignene de mottar ikke inneholder nok opplysninger til at de klarer å finne ut hvilket dyrehold saken det gjelder, eller hva saken handler om.

-Hvis en slik melding i tillegg er sendt inn anonymt, har vi heller ikke mulighet til å finne dyreholdet. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet, sier Asle-Håvard Miklegard, sfagrådgiver for dyrevelferd i region Nord i pressemeldingen.

Prioriterer tilsyn

De forteller at avdelingskontoret som mottar meldingen gjør en vurdering av hva som er riktig og hensiktsmessig oppfølging i det enkelte tilfellet. Oppfølgingen avhenger blant annet av meldingens karakter og alvorlighetsgrad.

- Mattilsynet prioriterer tilsyn i de dyreholdene vi vurderer at risikoen for at dyr ikke har det bra er størst. Lokalkunnskap, bekymringsmeldinger og tidligere historikk i dyreholdet er våre viktigste kriterier for å vurdere risiko.

Fra 1. januar til og med 31. august gjennomførte Mattilsynet i region Nord tilsyn med dyrevelferden i 569 dyrehold. Inspektørene oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 297 dyrehold. Dette tilsvarer 52 prosent av de som fikk tilsyn.

- Resultatene er ikke representativt for bransjen eller dyreholdet i Nord-Norge, men for de mest risikoutsatte dyreholdene, sier Asle-Håvard Miklegard.

To forhold politianmeldt

Tall for region Nord i perioden 1.januar til 31.august 2018:

* Registrert alvorlig vanskjøtsel i fem dyrehold. Av dette var to produksjonsdyrehold og tre kjæledyrhold. Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde eller må avlives på grunn av manglende foring, tilsyn og stell.

* Pålagt fem dyreholdere å avvikle. Av dette var fire produksjonsdyrehold og ett kjæledyrhold.

* Fattet vedtak om forbud mot aktiviteter i ti dyrehold. Aktivitetsforbud innebærer også at dyreholdet må avvikles.  Av disse fikk seks forbud mot hold av produksjonsdyr, en fikk forbud mot hold av kjæledyr og tre fikk forbud mot hold av alle typer dyr.

* Fattet vedtak om overtredelsesgebyr i seks dyrehold. Av dette var fem produksjonsdyrehold og ett kjæledyrhold.

* Anmeldt to dyrehold til politiet. Av dette var ett produksjonsdyrhold og ett kjæledyrhold.

Kommentarer til denne saken