(Nordnorsk debatt)

Vårt selskap var faktisk pioneren på dette feltet med Norges første søk og redningshelikopter i 1970. I dag betjener vi fire offshore søk- og redningsbaser, og en i Florø. I tillegg har vi 14 helikoptre i tilbringertjeneste som transporterer ansatte i olje- og gass industrien offshore, fra Brønnøysund i nord til Sola i syd. Vi har 65 års erfaring med helikopteroperasjoner i Norge, litt under tre hundre ansatte og er del av et internasjonalt konsern som flyr helikoptre i noen av verdens mest krevende områder, slik som Nord-Norge.

Nord-Norge er et utfordrende område

Helikopterbasen i Tromsø vil dekke et stort areal og bidra til å styrke beredskapen mellom Bodø i sør og Banak flystasjon i nord. Ansvarsområdet strekker seg 325 kilometer ut i Norskehavet. I dette området bor det omtrent en halv million mennesker som godt kjenner til at avstandene er lange og været ikke er til å spøke med. Den storslåtte naturen er heller ingen vits: havet er en god, men også risikofylt, arbeidsplass - og fjellene på land er både vakre og skumle. Det er langt mellom sykehusene og helikoptrene er helt avgjørende for å berge liv, samt bringe medisinsk personell ut til pasientene for raskest mulig behandling.

Beredskapen vil bli svært god

I Tromsø vil vi sørge for at et svært godt utrustet helikopter er i luften senest 15 minutter etter at vi blir varslet. Det vil til enhver tid stå et annet, helt likt, helikopter parat ved siden av. Disse helikoptrene, AS332L1 (Superpuma), er en velutprøvd og svært pålitelige helikoptertype og vil være spesialtilpasset for oppdraget. Helikoptrene har en fullt utstyrt medisinsk kabin og vil selvsagt ha lege ombord. De er blant annet utrustet med moderne navigasjonsutstyr, NVG (nattbriller), full avisning, og dobbel heis for å sørge for effektiv heising av de som trenger hjelp. I sum bidrar dette til at vi kan gjennomføre sikre og effektive operasjoner dag som natt og i værforhold som Nord-Norge har å by på.

Super Puma-helikoptrene har vist sin pålitelighet gjennom mer enn fem millioner timer i luften, er i utstrakt bruk i krevende områder verden over, som på Svalbard, og har vært under kontinuerlig utvikling av helikopterfabrikanten Airbus som fortsatt produserer dem.

Helikopteret som i dag stasjonert i Florø og som etter hvert vil flyttes til Tromsø er produsert i 2008. Det er for relativt nytt å regne i vår bransje. Rekkevidden til helikopteret er på 831 km som dekker det geografiske området godt. Helikopteret er egnet til å fly i utfordrende fjellterreng, i områder med snøskredfare og det kan lande i utmark eller på vidda. Dette gjør Super Puma svært godt egnet til oppgavene det skal utføre i Nord-Norge. Få, om noen, helikoptertyper har vært testet så hardt og levert så godt som Super Puma i tilsvarende områder.

Våre ansatte - piloter, redningsmenn, heisoperatører og flyteknikere - er svært erfarne. Pilotene i Florø har i gjennomsnitt over 20 års fartstid i vårt selskap og blant annet i forsvaret før det og har logget mangfoldig tusen timer. Redningsmennene tilfredsstiller den nasjonale standarden og vi har svært kompetente og erfarne flyteknikere. Felles for de alle er at kompetansen opprettholdes og utvikles kontinuerlig.

Sivile helikopteroperatører leverer

Åtte søk- og redningsbaser driftes i dag av sivile operatører. For eksempel har Lufttransport drevet basen på Svalbard i en årrekke og vi har gjort det lenge i Florø. Kvaliteten på beredskapen på disse basene og på helikoptrene er svært høy.

Fra Florø har vi i CHC Helikopter Service gjennomført omtrent 750 skarpe operasjoner i løpet av de tre første årene siden vi startet opp i 2017. Disse operasjonene inkluderer blant annet ambulansetransport, redning på sjø og redning i fjellområder. Mange av disse har vært under svært krevende forhold. For eksempel var vi første helikopter til stede og deltok med totalt med fire søk- og redningshelikopter under redningsoperasjonen da Viking Sky ble fanget i dårlig vær og høy sjø. Vi har reddet skipbrudne i mindre fartøy i dårlig vær og vi har hjulpet folk i nød i fjellet. Vi erfarer at befolkningen på Vestlandet er godt fornøyd med beredskapen vi står for og at vi har oppnådd 98% tilgjengelighet siden oppstart i Florø.

Samarbeid er nøkkelen

Alle som arbeider med søk og redning vet at nøkkelen til god beredskap er samarbeidsevne i kombinasjon med rett personell og utstyr. Det nytter ikke om en av aktørene i kjeden er ekstremt god dersom den ikke kan samarbeide med alle de andre. Man må ha gode relasjoner og tett dialog med befolkningen, næringen, sykehusene, frivillige, politiet og forsvaret. I Florø har dette samarbeidet fungert godt i en årrekke. Det er noe vi er spesielt stolte av å være en del av og noe befolkningen merker i kraft av en sterk redningstjeneste. Denne innstillingen tar vi selvsagt med oss til Nord-Norge.

Vi er glade for tilliten som er blitt vist oss og lover å innfri på vår del av forventningene om at det skal være trygt å bo og leve i Nord-Norge.