(Nordnorsk debatt)

Det grønne skiftet er godt i gang, og Nord-Norge har mye å bidra med for å få ned klimagassutslippene i Norge og i verden. Høyre er opptatt av at vi skal kutte utslippene, men ikke utviklingen.

Det handler om at naturressursene vi har i Nord-Norge er en del av svaret på å kutte utslipp, samtidig som at vi skaper nye og grønne arbeidsplasser med å utvikle naturressursene våre. I Nord-Norge har vi ren energi som vannkraft, sjømat med lavt klimaavtrykk og mineraler som kan brukes i produksjon av for eksempel batterier.

Men vi kan også ta en ledende rolle i utviklingen av bærekraftig og grønn luftfart.

Utslippene fra luftfart har økt betydelig siden 1990 og veksten i flytrafikken er en utfordring om vi skal klare å få ned klimagassutslippene. I den forpliktende klimaplanen for 2021 – 2030 som regjeringen la frem tidligere i år, står det at det skal legges til rette for innfasing av lav- og nullutslippsfly ved norske lufthavner og at Norge skal bli en arena for testing og utvikling av slike fly.

Luftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF har gått sammen om å opprette et innovasjons- og testsenter som skal fremme utviklingen av bærekraftig og grønn luftfart, slik at utslippene fra norsk luftfart går ned. Men senteret kan også utvikle ny teknologi og innovasjon innen luftfart som vil skape flere arbeidsplasser og bidra til det grønne skiftet i Norge og i resten av verden.

Jeg mener at dette innovasjons- og testsenteret for bærekraftig og grønn luftfart må opprettes i Nord-Norge, og med Tromsø som utgangspunkt. Tromsø har et ledende kompetansemiljø på luftfart, blant annet ved UiT – Norges arktiske universitet som har flere utdanninger innen luftfartsvitenskap og som ved Bardufoss lufthavn allerede har pågående prosjekter med testing av elektriske fly. Det nordnorske kortbanenettet passer også perfekt til en slik satsning, siden testing av elektriske fly må starte i småskala. Nord-Norge må bli ledende på bærekraftig og grønn luftfart.