(Avisa Nordland)

– Trenden vi har sett gjennom pandemien fortsetter: Nord-Norge klarer seg godt. Vi har færre konkurser enn i et normalår, og ledigheten er lav. Og nå er vi på vei ut av krisa,

Det sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i Sparebanken Nord-Norge i en pressemelding.

Og bankkonsernet hun styrer, klarer seg også godt. Med 597 millioner kroner i resultat før skatt leverer Sparebanken Nord-Norge 149 millioner kroner mer enn i samme kvartal i fjor.

I følge Ulriksen har konsernet hatt en vekst i bedriftsmarkedet på 9,5 prosent, mens veksten i personmarkedet var 2,7 prosent. Konsernsjefen sier dette om tallene:

– Mange nordnorske bedrifter går godt, spesielt innenfor sjømat og andre eksportnæringer. Veksten vi opplever henger selvsagt sammen med det. På personmarkedet er veksten mer moderat. Dette henger delvis sammen med at Nord-Norge har en ganske moderat prisutvikling i boligmarkedet. Det er jeg egentlig glad for. Gjeldsoppbyggingen i Norge har over tid vært svært høy, drevet av lave renter. Jeg vil derfor karakterisere 2,7 prosent som sunn vekst.