Det er iTromsø som skriver at kjøpesenteret har hentet inn Nokas Skadedyrkontroll for å undersøke bygget.

Driftssjef Andre Hellvig sier til avisen at de torsdag fikk tips om det kunne være funnet skjeggkre på kjøpsenteret. De har imidlertid ikke konstanter noen funn ennå.

- Det har florert en del bilder, men vi er usikre på om de stammer fra vårt kjøpesenter, sier driftssjef Andre Hellvig til iTromsø.

For å undersøke har driftssjefen hentet inn skadedyrkontroll, som skal undersøke bygget mandag.

Skjeggkre likner den mer velkjente sølvkreen, men er større. De liker seg i tørre, varme omgivelser. Utendørs i Norge vil de ikke kunne overleve vinteren. De er ikke farlige for dyr eller mennesker, men blir ansett som en psykisk belastning.

HVA ER SKJEGGKRE?

 

• Skjeggkre ligner sølvkre, men er større, opptil 2 cm lange, mer hårete og har antennetråder som er omtrent like lange som kroppen.

• Skjeggkre liker seg i tørre, varme omgivelser. Utendørs i Norge vil de ikke kunne overleve vinteren.

• Skjeggkre spiser både plante- og dyrematerialer. Voksne individer kan også klare seg fint på materialer som papir og tapet, og de kan overleve i opptil ni måneder uten mat. Individene kan bli opptil sju år gamle.

• Hver hunn legger opp mot 150 egg i sin livstid.

• Skjeggkre er i likhet med sølvkre nattaktive.

• En skjeggkrebestand kan holdes nede ved jevnlig støvsuging, tetting av sprekker og til dels også med limfeller med forgiftet åte. Varme- eller kuldebehandling, samt insektsgift, kan også brukes, men slike behandlinger er ofte vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er foreløpig ikke funnet noen måte å behandle en skjeggkrebestand på som gjør at den sikkert utryddes.

• Siden Nasjonalbiblioteket oppdaget skjeggkre i sine lokaler våren 2016 har man arbeidet systematisk og målrettet med å redusere mengde skjeggkre til et absolutt minimum. Det er kjent at skjeggkre blant annet kan spise bøker og papir, og Nasjonalbiblioteket har derfor stor fokus på å sikre sine samlinger mot dette. Det er ikke tilstedeværelse av skjeggkre i våre magasin, opplyser en representant for biblioteket overfor Nord24.no.

Kilder: Folkehelseinstituttet/Oslo advokatkontor/www.huseierne.no/Nasjonalbiblioteket.