(Nordnorsk debatt)

Vi forventer at Fylkestinget i Troms og Finnmark avslår forespørselen om folkeavstemning om bypakken Tenk Tromsø, uten forsinkelser.

Innbyggerforslaget om folkeavstemning om det delvis bompengefinansierte tiltaket, som må behandles av Fylkestinget denne uka, er fremmet av en privatperson som har klart å innhente mer enn 500 stemmer. Dermed er Fylkestinget etter kommuneloven pliktig til å ta stilling til denne saken.

Vi mener at Fylkestinget bør bruke kort tid på å avslå forslaget om folkeavstemning.

Rådgivende folkeavstemninger kan være et godt middel for å gi viktige innspill. Men de vil uansett kun være rådgivende. Selv om en folkeavstemning i Troms og Finnmark gikk for et nei til bypakken, er det usannsynlig at utfallet ville blitt det innsenderen av forslaget ønsker.

Det vil trolig bare koste mye penger og tid, skape skarpe fronter i befolkningen i en allerede betent sak, og ikke føre til konkrete gjennomslag vedrørende bompenger. Det vil bare skape unødvendige forsinkelser.

Prosessen med bypakken er kommet langt. Den er vedtatt i Stortinget med et overveldende flertall. Den er vedtatt i Tromsø kommunestyre med et overveldende flertall. Og den er vedtatt i Fylkestinget med et overveldende flertall. Den er vedtatt av folkevalgte som klart og tydelig har gått til valg på at de skulle få på plass en bompengefinansiert byvekstavtale. Bypakken Tenk Tromsø er første steget i den avtalen.

Folkeavstemninga ble i denne saken gjort ved valgurnene. Det er slikt representativt demokrati fungerer. Innbyggerne har faktisk blitt hørt i denne saken.

Ønsket om folkeavstemning bunner i en misnøye som kan være forståelig. Ingen liker økte personlige kostnader.

Men det er et graverende behov for videreutvikling av samferdsel i Tromsø. Vi har vyer om å bli en attraktiv by med sunn vekst, trygge veier og et godt miljø for dem som bor her og for dem som bruker byen. Bypakken Tenk Tromsø er det som skal få oss dit. Det er en investeringspakke for vei, kollektivtrafikk, gang- og sykkelvei på til sammen 6,5 milliarder kroner, der 3,8 milliarder vil bli finansiert av bompenger over de neste 15 år.

Kommunen, Fylkestinget og Stortinget har vedtatt det gjennom transparente prosesser der mange ulike hensyn har blitt veid. Det er sånn vårt representative demokrati fungerer.

Saken har blitt behandlet i flere omganger av både kommunen og fylket siden 2017. I alle vedtak var utfallet det samme: det blir bompenger i Tromsø. Det er unødvendig å trenere denne saken ytterligere.

Bompenger vil aldri være et populært valg, og det er viktig at det finnes muligheter for innbyggere å løfte opp viktige saker man er uenig i. Men alle demokratisk valgte instanser har behandlet saken godt og grundig. Fylkestinget må legge folkeavstemninga død, og vi må få gå videre med bypakken. Ellers får vi aldri den infrastrukturen i Tromsø som landsdelshovedstad og en av landets viktigste byer må ha.