Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok. Styret i Nordnorsk Kunstmuseum må trekke seg.

Oppgjøret i retten er kanskje over for denne gang, men Nordnorsk Kunstmuseum ligger i ruiner.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Nord-Troms tingrett har i en enstemmig dom slått fast at oppsigelsen av museumsdirektør Jeremie McGowan var gyldig. Men støyen er på ingen måte over. Nå blir styreleder Grete Ellingsen anmeldt for falsk forklaring i retten.

Tingrettens avgjørelse er altså det man kaller en Pyrrhosseier. Det betyr at de negative virkningene for museet er mye større enn den eventuelle gevinsten. Styret er delt og tre styremedlemmer, to faste og en vara, har rykket ut med knallhardt skyts mot eget styre.

Nordnorsk Kunstmuseum har i løpet av kort tid gått fra å være et fyrtårn for nordnorsk og samisk kunst, som ble feiret med priser og utmerkelser, til å bli en institusjon som assosieres med antisamiske krefter. Man kan diskutere hvordan det har skjedd og hvem som har bidratt mest til dette. Uansett er det fullstendig ødeleggende for merkevaren, både blant publikum og i de kunstfaglige miljøene. Ikke bare innenlands, men også utenfor landets grenser. Dagens kunstmiljøer er internasjonale, et dårlig rykte løper raskt over grensene.

Selv om styreleder Ellingsen tilbakeviser påstandene og forsikrer at hun er en venn av det samiske, er tvilen skapt. Hennes valg av advokat legger ingen demper på diskusjonen. Den antisamiske fortellingen som er skapt rundt styrets leder gjør det enda vanskeligere, for ikke å si umulig, å rekruttere ny direktør og ny administrativ leder. Begge nøkkelstillingene står ubesatte, direktørstillingen i over ett år.

Det virker helt åpenbart at alle problemene ikke kan løses av dagens styre. Både fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune kommer det høylytte krav om at styret må byttes ut. Hvorfor ønsker styrelederen å fortsette med slike rammebetingelser? Derimot kommer det ikke lignende krav fra Nordland fylkeskommune, noe som er bemerkelsesverdig. Antakelig kan årsaken være den uryddige prosessen med å flytte deler av museet til Bodø.

Nordnorsk Kunstmuseum bør følge en trepunktsplan for å komme på rett kjøl igjen:

1. Styret må trekke seg. Ingen kan lede noe som er felles for Nord-Norge uten bred tillit. Slik situasjonen er nå, står styret selv i veien for totalrenoveringen Nordnorsk Kunstmuseum trenger.

2. Sats på samisk kunst som et vesentlig og varig element i Nordnorsk Kunstmuseum. Den samiske identiteten er et felles og særegent anliggende i nord, akkurat som museet selv. Tenk for et enormt nederlag det ville bli om det samiske Nord-Norge trakk seg ut, fordi man ikke føler seg representert under en nordnorsk paraply. Det er dette vi risikerer nå, dersom ikke Nordnorsk Kunstmuseum raskt gjenoppretter troverdighet til å speile et samisk perspektiv.

3. Legg bort planene om å splitte opp museets virksomhet. Det finnes verken økonomiske midler eller faglige ressurser til en slik operasjon. Når man i Bodø har fått tildelt 100 millioner kroner i statlige midler for å være europeisk kulturhovedstad, tar det seg dårlig ut å starte med det som kan oppfattes som spekkhuggervirksomhet på en felles statlig, nordnorsk institusjon. Når det eksisterende museet råtner på rot med kritikkverdige magasin-forhold, hvorfor skal man bruke tid og penger på å flytte virksomhet til et annet sted? Alle forstår at det skaper ondt blod, men styret har gjort lite for å sette foten ned.

Nordnorsk Kunstmuseum er i ferd med å smuldre opp, det som skjer oppleves av mange både i og utenfor landsdelen som en smertefull demontering av noe viktig, som er bygget stein for stein over mange tiår. Institusjonen kan reddes, men det haster. En god start nå vil være at styret selv utviser lederskap ved å trekke seg. Hvis ikke må kulturministeren rydde opp i et ødeleggende kaos.

Kommentarer til denne saken