(Nordnorsk debatt)

Politiet har vært gjennom mange omorganiseringer som har skapt støy de seinere år. Ikke minst har den store politireformen vært omstridt. Det må derfor forventes at nye forsøk på omorganisering og strukturering, som det heter, skaper uro og diskusjoner.

Politimesteren i Troms har nå trukket tilbake et forslag om å slå sammen geografiske driftsenheter og seksjoner, etter sterke reaksjoner fra lokale og regionale politikere, samt egne medarbeidere ute i distriktene. De frykter at forslaget vil få store konsekvenser for politiets tilstedeværelse rundt om i Troms, og at enden på visa blir at politiet blir sentralisert til Tromsø og Harstad.

Politimester Astrid Nilsens begrunnelse for sammenslåing er omorganisering er, nær sagt som alltid, økonomi. Politidistriktet har behov for å gjennomføre betydelige kostnadskutt, og hun mener at dette forslaget ivaretar både behov for innsparing og en god polititjeneste.

Men nå har hun altså trukket forslaget, og sier i en pressemelding at hun innser at de ikke er i posisjon til å gjennomføre de foreslåtte endringene. Det er ikke politisk klima for strukturendringer i politiet nå.

Vi er inne i et valgår, og det finnes knapt en politiker, lokalt eller sentralt, som vil støtte innsparinger som mange frykter vil bety mindre tilstedeværelse fra politiets side.

Synlighet og tilstedeværelse av lovens lange arm er viktig for alle innbyggere, enten de bor i byen eller på landet. Kortere avstand betyr kortere utrykningstid. Det gir trygghet for befolkningen og har preventiv virkning på kriminaliteten.

I et innlegg i Nordnorsk debatt skriver Eirik Djupnes, innsatsleder ved Finnsnes lensmannsdistrikt, at politimesterens forslag vil få dramatiske konsekvenser. - Dette vil trolig være starten på en prosess som man kjenner godt fra tidligere, og som spissformulert kan kalles for sniksentralisering, skriver Djupnes, og får alle politiske alarmklokker til å ringe, ikke bare hos Senterpartiet.

Derfor er det helt korrekt, som politimesteren skriver: - Det politiske klimaet gjør det vanskelig å få oppslutning om strukturendringer.

Så kan det synes noe umusikalsk å sende et forslag som dette ut i begynnelsen av et valgår hvor det ser ut til at valgkampen allerede er i full gang. Men også politiet har sine budsjetter, og ledelsen har ansvar for at de holdes. Det man har oppnådd nå, er å sette søkelyset på fortsatt knapphet på ressurser.

Politireformen skal etter planen evalueres neste år. Det gjør at det politiske klimaet for innsparinger som oppfattes som et angrep på distriktene neppe vil være bedre da heller.