Streiken er over for vektere i Parat, som mandag kveld kom fram til en avtale med NHO Service og Handel. De øvrige vekterne fortsetter derimot å streike.

– Vi er lettet over at den lange konflikten med Parat har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Men dette ble et kostbart oppgjør, som vil prege sikkerhetsbransjen videre, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Vi håper også på en løsning med Norsk Arbeidsmandsforbund, legger hun til i en pressemelding.

Utviklingen mandag kveld betyr at 420 Parat-vektere i Securitas og Avarn Security går tilbake i jobb fra tirsdag morgen.

Fortsetter streiken

Men LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har fremdeles cirka 2.000 vektere ute i streik.

Forbundet «registrerer» avtalen mellom NHO og Parat. Forbundsleder Anita Johansen sier NAF ikke har vært en del av forhandlingene som førte fram for Parats del mandag.

– Da Norsk Arbeidsmandsforbund ikke har vært invitert til slike forhandlinger, har det ikke vært mulig for forbundet å ta stilling til eventuelle forhandlingsløsninger, sier hun.

Johansen bekrefter at streiken vil fortsette.

Trapper opp lønnen

Den nye avtalen gir Parats vektere et generelt tillegg på 4,50 kroner per time – 3,50 fra 1. august i år og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år.

I tillegg er kravet om økte tillegg for natt og helg med 2 kroner per time innfridd, ifølge en pressemelding fra Parat.

– Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret, har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

– Vi er også enige om at partene innen utgangen av januar hvert år skal forhandle om opptrapping av lønnssatsene, legger han til.

Kaltenborn sier det var viktig å få avsluttet arbeidskonflikten, slik at sikkerhetsbransjen kan komme seg gjennom et krevende år. Koronakrisen har rammet bransjen hardt, og problemene er fremdeles ikke over.

Deltidsansatte

Parat og NHO er også enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner. Samtidig skal lærlinger få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansiennitet i lærlingperioden.

NHOs krav om at deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling skal gå over fra fastlønn til timelønn gjorde forhandlingene vanskelige, ifølge Parats forhandlingsleder.

16. september ble 803 vektere tatt ut i streik etter brudd i meklingen. Streiken er siden flere ganger blitt trappet opp, og mandag var totalt 2.390 vektere i streik.

Streiken har blant annet rammet billettkontroller, kjøpesentre, resepsjoner og mobil- og områdevakthold over hele landet, men fremfor alt på Østlandet. Arbeidsstansen har blant annet ført til til at Oslo bussterminal måtte stenge klokken 20 på kvelden. (NTB)