Naboer mener restauranten er så støyende at det utgjør en helserisiko – fikk avslag på klage

Byutviklingssjefen mener det ikke er grunnlag for å stoppe bruksendringen til restaurantdrift i lokalet.