- Vi har ikke lagt skjul på at det er utfordringer som må løses med NH90

Luftforsvaret avviser at feil på NH90-helikoptrene var årsaken til at samtlige ble satt på bakken.