Nesten 1500 unge er helt arbeidsledige. Det gjør NAV-Grete bekymret

Nye tall for ledigheten i fylket viser noen gode, men også noen bekymringsfulle tendenser.