Under en mobilkontroll i Tromsø sentrum i dag ble to bilister stoppet for å ha brukt mobilen under kjøring. Den godtok et forenklet forelegg, mens den andre nektet og dermed blir vedkommende anmeldt i stedet, skriver Troms politidistrikt.