Gå til sidens hovedinnhold

De har spesialkompetanse på å hjelpe samfunnets svakeste. Nå risikerer de å bli lagt ned

Artikkelen er over 6 år gammel

Rus- og psykiatriposten på UNN vurderes nedlagt. Igjen.

- Det er fjerde gang vi trues med nedleggelse, sier avdelingssykepleier Jan-Frode Josefsen.

Rus og psykiatriposten (ROP) på UNN avdeling Åsgård  har ansvar for en av samfunnets mest sårbare grupper: Unge personer med alvorlige ruslidelser kombinert med psykiske lidelser. På sengeposten får personer mellom 18 og 40 år behandling for begge lidelsene. Samtidig. Det er helt i tråd med nasjonale anbefalinger basert på forskningsresultater.

Nå trues ROP med nedleggelse.  Det er bare et år siden de sist Rus- og psykiatriposten risikerte å bli lagt ned. Men ROP ble spart. I stedenfor ble sengeposten Subakutt Sør nedlagt som del av Universitetssykehuset Nord-Norges innsparingsplan.

Dermed kunne de puste ut. Inntil nylig.

 I forrige uke fikk de ansatte på ROP beskjed. UNN går med et underskudd på  omlag 70 millioner. Til neste år er omstillingsutfordringen for UNN på 170 millioner. Det betyr at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende. Alle steiner må snus. Nå skal sengeposten igjen gjennom en risikovurdering fra sykehusets egen utredningsgruppe.

LES OGSÅ: Frykter at avdelingen som reddet henne, legges ned

Åpnet i 2002

På årets siste styremøte skal UNN-styret ta stilling til om sengeposten, som ble åpnet i 2002,  skal legges ned. Målet med posten var å gi en pasientgruppe, som lenge hadde falt mellom to stoler, et tverrfaglig tilbud.

- Jeg ble dypt sjokkert og svært overrasket. For jeg vet hva konsekvensene for denne svært sårbare gruppen vil bli om vi legges ned, sier fagutviklingssykepleier Marit Johansen.

- Om vi legges ned, vil det nok løsningen bli at pasientene overføres til annen sengepost, de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) samt at flere skal flyttes over til poliklinikk. Men dette er ikke en gruppe mennesker som klarer å stille til en avtalt time, sier de ansatte på ROP.

De beskriver pasientgruppen som samfunnets svakeste, og som hjelpes til et mer verdig liv gjennom behandling.

Viktig for Tromsø kommune

- Dette er pasienter som ofte er så psykotisk at de ikke kan være på ruspost. Det finnes bare en gruppe i UNN som har kompetanse på både rusdelen og psykiatridelen. Her får de både avrusning og utredning. Slik at man kan finne sykdommen som ligger bak rusen. Om vi ikke har ROP, frykter jeg at denne gruppen blir gående inn og ut av akutten. Eller at de holder seg i skjul hjemme, sier Ken Sommervik, som jobber i Tromsø kommunes ACT-team. Han sier samarbeidet mellom Tromsø kommune og ROP er godt og viktig.

I strid med målet

Samtidig er en nedleggelse i av posten stikk i strid med regjeringens uttalte ønske om å styrke innsatsen innenfor psykisk helse og rusfeltet. Regjeringen har uttalt at begge disse områdene hver for seg skal ha en årlig vekst som er større enn for somatikk.

Teamet på ROP spår at en nedleggelse vil føre til  flere svingdørspasienter, og at den tverrfaglige behandlingen unge sårbare pasienter får ved posten i dag, blir svekket.

LES OGSÅ: Dette sa Bent Høye til ABC nyheter om rus og psykiatri på Landsmøtet til Høyre i vår.

- Må ivaretas

De siste 25 årene har det vært en økende erkjennelse av at rusmiddelbruk og psykiske lidelser ofte opptrer samtidig. Uten behandling, kan de være i gruppen som avdøde politimester Truls Fyhn kalte "tikkende bomber", en beskrivelse som skapte mye debatt. 

Nåværende politimester Ole B. Sæverud sier han ikke vil legge seg opp i hvordan UNN organiserer seg.

- Det skal ikke jeg ha noen mening om. Men om denne pasientgruppen får et dårligere tilbud, om færre får hjelp eller tilbudet blir slik at de blir sykere: Da går det utover vårt arbeid. Da blir det flere tilfeller vi må gripe inn i, sier Sæverud til Nordlys.

- Dette er en gruppe som ikke må overses. De er en del av jobben vår, og den oppgaven skal vi løse. Men politiet er selvsagt avhengig av at andre samfunnsaktører tar sin del av jobben, sier Sæverud.

Tidlig i prosessen

Klinikksjef Magnus T. Hald vil ikke si noe om hvor sannsynlig det er at sengeposten ROP legges ned.

- Risikovurderingen har ikke startet.  Vi står i en situasjon der vi vurderer ulike muligheter for innsparing. Vi må med stor sannsynlighet legge ned døgnplasser for å komme i mål økonomisk. Sengeposten ROP er en av flere ting vi skal vurdere, sier Hald.

LES TOR INGEBRIGTSENS EGNE ORD OM HVORDAN UNN SKAL KUTTE KOSTNADER: Virksomhetsplanlegging for 2015.

Kommentarer til denne saken