UiT-professor foreslått som medlem i NAV-granskning

FORESLÅTT: Jens Skoghøy blir en av medlemmene i utvalget som skal granske NAV-skandalen om regjeringen får det som den vil.

FORESLÅTT: Jens Skoghøy blir en av medlemmene i utvalget som skal granske NAV-skandalen om regjeringen får det som den vil. Foto:

Regjeringen vil ha jussprofessor Jens Skoghøy med i granskningen av NAV-skandalen.

DEL

Jens Skoghøy er foreslått til utvalget som skal granske NAV i kjølvannet av trygdeskandalen som ble kjent i slutten av oktober, melder VG.

Skoghøy er til daglig jussprofessor ved UiT, en stilling han har hatt siden 2017. Han vendte tilbake til Tromsø etter 19 år som høyesterettsdommer.

Sist mandag gikk Skoghøy hardt ut mot Høyesterett og deres håndtering av en anke over straffeutmåling. Til Rett24 uttalte han følgende:

– Jeg har lest oppslaget på Rett24 og er sjokkert. Høyesterett står ikke over straffeprosessloven, men må forholde seg til den. Høyesterett kan derfor ikke oppstille vilkår for å ta opp spørsmål utenfor anken som ikke fremgår av loven. Hvis påtalemyndigheten ikke har fått uttale seg på forhånd, er den adekvate reaksjon å utsette saken. For meg er det uhørt at Høyesterett skal insistere på å utmåle straff for en handling som ikke er straffbar!

Det er regjeringen som har foreslått medlemmene i granskningsutvalget. Om Stortinget godkjenner utvalget, blir de resterende medlemmene som følger:

  • Professor i Europarett, Finn Arnesen.
  • Advokat Karin Fløistad
  • Direktør Hanne Jendal.
  • Tidligere SV-stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken.
  • Advokat Kristin Bugge Midthjell.
  • Tidligere ESA-topp Per Sanderud.

Det er Finn Arnesen som skal lede granskningen, ifølge VG.

Nordlys har torsdag ettermiddag forsøkt å få kontakt med Skoghøy for en kommentar – uten hell.


Artikkeltags